Ullsfjord Pukk - en neve pukkVV0703021346.jpg
Ullsfjord Pukk - en neve pukkVV0703021346.jpg

Nedgang innen omsetning av byggeråstoffer for andre år på rad

Totalt ble det solgt 91 millioner tonn byggeråstoff i 2021. Dette tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2020, opplyser Direktoratet for mineralforvaltning.

Byggeråstoff er en fellesbenevnelse på mineralske råstoff som i første rekke brukes til bygge- og anleggsformål, bedre kjent som pukk og grus.

I mineralstatistikken for 2021 fremkommer det at det totalt ble solgt 91 millioner tonn byggeråstoff i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2020.

Byggeråstoffene utgjør størst andel av alle mineralgruppene som utvinnes og selges i Norge. Illustrasjon: DMF

Nedgangen drives først og fremst av løsmasser som har redusert salget med 6,0 prosent, mens knust fjell har redusert salget med 0,8 prosent. Det ble solgt 77 millioner tonn knust fjell og 13 millioner tonn løsmasser i 2021.

Store verdier

Verdien av disse byggeråstoffene beløper seg  tiltotalt 7 022 millioner kroner i 2021. Dette utgjorde 54,6 prosent av den totale salgsverdien i mineralnæringen i Norge. Av dette utgjorde 1 755 millioner kroner salgsverdi til eksportmarkedene.

I snitt var prisen på knust fjell 77,0 kroner per tonn, og 80,1 kroner per tonn for
løsmasser.

Mest brukes til veibygging

Salgsverdi og solgte tonn byggeråstoff siste 10 år Illustrasjon: DMF

De største forbrukerne av byggeråstoff er bygg- og anleggsbransjen.  Av totalt solgte tonn knust fjell gikk 44 prosent til vei, 18 prosent til veidekke, 11 prosent til betong og 27 prosent til andre formål.

For løsmasser gikk 17 prosent til vei, 9 prosent til veidekke, 53 prosent til betong og 21 prosent til annet formål.

29,8 prosent av solgte tonn byggeråstoff gikk til eksport. Det antas at eksporten i hovedsak gjelder byggeråstoff med særskilte krav til kvalitet. Mye av eksporten går til Tyskland, Danmark og Nederland. Det ble også eksportert noe byggeråstoff til de fleste andre europeiske land med kysttilgang.

Les også

Forsiden akkurat nå