Salget av veihøvler økte med 133 prosent i 3.kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.
Salget av veihøvler økte med 133 prosent i 3.kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. (Foto: Cat)

Nedgang i salget av anleggsmaskiner på 16 prosent i 3. kvartal

Nysalget går tregere enn før.

En langvarig lav krone- og oljekurs, og et avventende marked med store investeringer, er ifølge Maskingrossisternes Forening hovedårsaken til nedgangen så langt i år.

Flere av medlemmene i MGF melder om godt trykk på service- og ettermarkedet, mens nysalget går tregere enn tidligere.

Nedgangen gjelder alle underkategorier, med unntak av minidumpere hvor salget i tredje
kvartal var på 35 maskiner mot 26 i 2019.

Gravemaskiner på belter endte på 346 solgte enheter, en nedgang på 21,7 % i forhold til samme kvartal i fjor og en ytterligere svekkelse i forhold til andre kvartal.

Hjullastere holder seg stabilt med 231 solgte enheter i tredje kvartal i år, mot 233 i samme periode i fjor.

Minigravere på belter har hatt en fin utvikling i salg fram til 2020 – men
fortsetter trenden med svakere salg i tredje kvartal med 223 solgte enheter, mot 265 i samme periode i 2019.

For tredje kvartal akkumulert er det tilbakegang på alle underkategoriene med unntak av veihøvler (+133 %) og minidumpere (+12,5 %), men dette er i utgangspunktet små kategorier som ikke gir store utslag på totalstatistikken.

  Foto: Jarle Skoglund

Størst tilbakegang akkumulert per tredje kvartal finner vi på undergruppene valsetog/anleggsvalser (– 50 %) og hjulstyrte dumpere (– 40 %), men også disse er små kategorier.

For gravemaskiner på belter har vi en akkumulert nedgang på 20 % fra 1.403 solgte maskiner i 2019 mot 1.116 i år. Den nest største kategorien, minigravere på belter, har en tilsvarende nedgang fra 848 solgte maskiner i 2019 mot 688 hittil i år (–19 %).

Innenfor segmentet gravemaskin på belter er det i tredje kvartal isolert kun størrelsen 24,1 – 28 tonn som har en svak vekst, mens det akkumulert hittil i år er en nedgang i samtlige kategorier.

Les også

Forsiden akkurat nå