Fra tunnelportalen på Oppdølstranda tunnel. Foto: Kjell herskedal
Fra tunnelportalen på Oppdølstranda tunnel. Foto: Kjell herskedal

NCC tapte i Kofa

Klagenemnda for Offentlige anskaffelser (Kofa), mener Statens vegvesen var i sin fulle rett til å avvise tilbudet fra NCC på bygging av ny tunnel ved Oppdølstranda i Møre og Romsdal.

NCC hadde det laveste tilbudet på 530,5 millioner kroner, men Statens vegvesens kontrollregning avslørte et nokså klart tilfelle av taktisk prising, skriver Tidens Krav.

For 12 maskintyper var timeprisen satt til én krone, mens den for sju andre maskintyper lå klart over normal pris.

Jobben gikk dermed til AF Gruppen Norge som hadde nest laveste tilbud på 573,6 millioner kroner.

 

Utlukket grunnet avvik

Statens vegvesen hadde i anbudsutlysingen bedt om priser som gjenspeilet de reelle kostnadene.

Vegvesenet konkluderte med at det forelå et avvik som kvalifiserte til å utelukke NCC fra oppdraget. Det ble særlig vist til maskinprisen på én krone pr. time.

Det ble heller ikke lagt skjul på at Vegvesenet, ved å utelukke NCC, var ute etter å statuere et eksempel overfor bransjen.

 

Taktisk prising ikke ulovlig

To år etter at Statens vegvesen avviste NCC's tilbud har entreprenørselskapet nå også lidd et sviende nederlag i Kofa. Klagenemnda fastslår at taktisk prising ikke er ulovlig, samtidig som Statens vegvesen var i sin fulle rett til å oppstille krav om reelle priser.

Kofa fastslår at NCCs avvik er betydelig og at Statens vegvesen ikke har gjort noen feil ved å diske NCC.

NCC klaget også til Kofa på at Vegvesenet har nektet dem innsyn i andre tilbyderes maskinpriser. Klagepunktet er avvist av Kofa fordi innsynsbegjæringer ikke er klagenemndas område.

Forsiden akkurat nå