Sidetunnelen er de to løpene til høyre. De skal brukes som adkomsttunnel for folk og maskiner i anleggstiden og ventilasjon når trafikken er satt påRogfast
Sidetunnelen er de to løpene til høyre. De skal brukes som adkomsttunnel for folk og maskiner i anleggstiden og ventilasjon når trafikken er satt påRogfast (Bilde: Statens vegvesen)

NCC kan få første store jobb på Rogfast

NCC har en knapp ledelse i kampen om første store anleggskontrakt på kjempeprosjektet Rogfast. Anbudet fra NCC er på 181,2 millioner kroner. Det sveitsiske firmaet Marti Tunnelbau ligger like bak.

184,9 mill. vil sveitserne ha for jobben. De to som ligger lavest er i en klasse for seg. De øvrige anbyderne ligger atskillig høyere. Disse er:

Leonhard Nilsen & Sønner                213,3 mill.
Kruse Smith/Nordbø Maskin             219,3 mill.
AF Gruppen                                          234 mill.
Implenia                                                246,9 mill.
 Oppdraget er en totalentreprise. Vinneren skal prosjektere og drive en sidetunnel som kommer ut på Laupland i Bokn kommune ikke langt fra nordre ende av hovedtunnelen.

Sidetunnelen får to løp, hvert med en lengde på 1 980 meter. Det ene løpet får et tverrsnitt på 76 kvm, det andre får 45 kvm.

Årsaken til forskjellen at det ene skal brukes som tverrslag i anleggstiden, mens begge skal brukes som ventilasjonstunneler etter at Rogfast er åpnet. Tverrslaget må ha plass til lastebiler og andre anleggsmaskiner, ventilasjonstunnelene behøver ikke være så store. Når trafikken er satt på skal det ene løpet skal brukes til inngående luft, det andre til utgående.

De to sidetunnelene skal ikke brukes som rømmingsveger. Siden hovedtunnelen får to løp, regner ikke Vegvesenet med at det er behov for flere rømmingsveger.

Oppdraget omfatter også opgradering av en lokalveg, og prosjektering og etablering av en pumpeledning og en rørgate for høyspentkabler.

Innen 15. mars 2019 må jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå