Arbeidet på Fv.540skal være ferdig i slutten av juni neste år.
Arbeidet på Fv.540skal være ferdig i slutten av juni neste år. (Bilde: Øystein Eide)

NCC fikk gang- og sykkelveg i Bergen til 48 mill. kr

NCC har sikret seg kontrakten på utbygging av gang-og sykkelveg på Fv.540 mellom Straume og Sandeidet i Bergen.

Det er eksisterende gang- og sykkelveg som skal legges om og utvides for å skille gående og syklende. I tillegg etableres det en ny gangbru på cirka 110 meter over Fv.540 ved utløpet av Sælevatnet.

– Vi synes det er ekstra kjekt å vinne dette anbudet i sterk konkurranse med en rekke av de flinkeste entreprenørene her på vestlandet. Statens vegvesen er en velkjent og viktig kunde for oss, og vi skal bidra til at prosjektet utføres på en sikker og profesjonell måte, sier Øystein Mehl Eide, prosjektleder i NCC.

Kontrakten omfatter blant annet mottak av ca 180 000 kubikkmeter stein til fylling i Sælevatnet, rivning av 2 boliger, opparbeidelse av cirka 1 000 meter gang- og sykkelvei, omlegging og utbedring av Fv.540 ved Sandeide, bygging av gangbro på cirka 110 meter med et tverrsnitt på cirka 4,3 meter og utvidelse av Sælenkanalen i regi av Bergen Kommune. Arbeidet på Fv.540 ferdigstilles i slutten av juni neste år.

– Prosjektorganisasjonen vår har vært samlet siden nyttår, og vi gleder oss over at vi nå endelig kan starte kontraktsinngåelser, samhandling og så snart som mulig sette spaden i jorda. Vi ser virkelig frem til å kjenne lukten av fersk betong igjen, sier Eide.

Forsiden akkurat nå