Den nye 3D-modellen viser hvordan billysene lyser opp veien. (Bilde: 3D VISUELL)
Slik blir belysningen i det nye veiprosjektet i en 3D-modell. (Bilde: 3D VISUELL)

Nattopplevelse med ny 3D

Det er på vegprosjektet Rv2 Kløfta - Nybakk at fotometriske lysdata fra gatelysprodusenten samt korrekte data over frontlys fra bilene er tatt i bruk. Dette for å gi et langt bedre inntrykk av belysningen, både overfor beboere og trafikk.

– Dette er trolig Norges første simulering av en nattsituasjon for et vegprosjekt, sier daglig leder og 3D-spesialist Einar Bordewich i Harstad-bedriften 3D Visuell.

I sommer tegnet 3D Visuell en avtale om å lage en animasjon av avkjørselen til den nye Riksvei 2 fra Kløfta til Nybakk utenfor Oslo.

Store datamengder

- Animasjonen var et prøveprosjekt for å teste både desentralisert arbeidsmetodikk og samarbeidsform med Norconsult AS. Denne type oppdrag er krevende både på grunn av de store datamengder som skal håndteres, og på grunn av koordineringen med mange og ulike faginstanser, påpeker Bordewich.

3D Visuell har i tillegg til nattsituasjonen også animert traseen i dagslys og med høy grad av detaljering. 3D-animasjonene viser en eksakt modell av planlagte endringer i vei og terreng.

3D-modellene er i hovedsak laget i AutoCAD 2005, mens animasjonene er gjort i Autodesk Viz.

Norconsult har vært ansvarlig for tverrfaglig utarbeidelse av reguleringsplan og byggeplan med anbudsdokumenter, og oppdragsgiver har vært Statens Vegvesen Region Øst.

Forsiden akkurat nå