Noe i denne retning er det tenkt.
Noe i denne retning er det tenkt. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nasjonal turistvei: Hvem vil bygge Sundshopen rasteplass på Helgeland? 

Verdi: Cirka 6,4 millioner kroner.

Ved Nasjonal turistvei Helgelandskysten skal det bygges et nytt stoppunkt med disse hovedelementene:

  • En vorr (steinbrygge) som molo og badeplattform, og det skal gjøres i tradisjonshåndverk med lafting og bolverk som steinsettes
  • Et servicebygg med toalett i aluminium i moderne form
  • En sti fra parkeringsplassen/servicebygget ned til badeplassen med siktelinje mot
    vorrens endepunkt

Vegvesenet utvikler anlegget i samarbeid med Sømna kommune, som har ansvar for å utbedre adkomstveien ned til stoppunktet, anlegge parkeringsplass for opp til 22 biler og sørge for tilførsel av vann og elektro til kum og inntaksskap.

Arbeidene som kommunen skal gjøre er ikke en del av denne konkurransen, med unntak av asfaltdekkene på adkomstveien og og parkeringsplass. Det er opsjoner i denne konkurransen.

Det planlagte nye stoppunktet ved fylkesvei 17 ligger ved brakkvannssjøen Sundshopen, cirka seks kilometer sør for Vik i Sømna kommune.

Prosjektets største element er den 65 meter lang vorren, som skal bestå av laftede
steinkasser fylt med stein, og med steinheller på toppen. Dette er en slags pir som
strekker seg fra sandstranden og utover i fjæra ved badeplassen. Vorren fungerer
slik at man alltid, uavhengig av flo eller fjære, vil kunne gå tørrskodd i land fra
småbåt, kano eller kajakk, siden vorren skrår parallelt med sjøbunnen. Ved enden av
vorren, nær marebakken, ligger store steiner som kan fungere som utkikkspunkt,
stupetårn eller en litt spesiell rasteplass.

Vegvesenet anslår en totalverdi på 6,4 millioner kroner for denne kontrakten.

Anleggsstart er satt til midten av oktober i år, og arbeidene skal være ferdige før oktober 2022.

Det blir befaring på tomta 12. august.

Interesserte tilbydere må ha økonomisk kapasitet og relevant erfaring.

Vegvesenet tar høyde for at dette blir en konkurranse med dialog eller forhandlinger.

Frist for å gi tilbud er 26. august.

Les også

Forsiden akkurat nå