Nasjonal Rassikringsgruppe da de besøkte Mefjorden på Senja denn uka.
Nasjonal Rassikringsgruppe da de besøkte Mefjorden på Senja denn uka.

Nasjonal rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles

Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022-33, mener rassikringsgruppen.

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av veinettet utgjør en fare for liv og helse.

Stengte veier på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet.

Jenny Følling er fylkespolitiker for Senterpartiet i Vestland fylke, og er leder for Nasjonal rassikringsgruppe.

En ny rapport om forsinkelser på vei, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt vei til opp mot 20 millioner kroner årlig, bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

Les også

Kartlagt behov på 70 milliarder kroner

Behovet for skredsikring av riks- og fylkesveiene er enormt. Det er kartlagt et behov på over 70 milliarder i hele landet. Finansieringstakten er i dag alt for lav og holder på ingen måte tritt med utfordringene, slås det fast.

– Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta og forsterke vårt krav om at dagens rammer må tredobles. Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022-33sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe sier de ser et sterkt behov for at det også i fremtiden utarbeides sammenliknbare registreringer av skred på vei i alle fylker der det er aktuelt. Vi trenger en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier, slår de fast.

Les også

Departementet må være koordinator

Nasjonal rassikringsgruppe 

har fylkesoppnevnte representanter fra hver av de åtte mest rasutsatte fylkene i landet.

Gruppens mål er at alle offentlige veier i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030.

– I dag er det uklart hvem som har ansvaret for å koordinere dette arbeidet, etter at Statens Vegvesen ble splittet opp. Vi vil derfor be Samferdselsdepartementet om å ta et koordinerende ansvar for å få bestilt en oppdatert skredsikringsbehovsrapport fra riks- og fylkesvei for ferdigstilling i 2023, og vil be om et møte med Samferdselsdepartementet om dette, heter det fra rassikringsgruppen.

Nasjonal rassikringsgruppe sier de framover vil arbeide mot fylkeskommunene, Regjering og Storting for å tydeliggjøre kravet om tredobling av rammene.

Les også

Forsiden akkurat nå