Tunnelveien i Narvik, fra krysset ved Kirkegata.
Tunnelveien i Narvik, fra krysset ved Kirkegata. (Foto: Google Maps)

Narvik skal bygge ny rundkjøring og nye gater til rundt 9,5 mill

Det blir rundt 250 meter med ny vei.

Narvik kommune i Nordland skal etablere ny veiforbindelse fra Demag-området til Frydenlundsområdet i Narvik sentrum. Det innebærer at rundt 250 meter av Tunnelveien skal oppgraderes, på strekningen fra Kirkegata i retning mot eksisterende tunnel
til Demag-området.

Det skal bygges ny rundkjøring i Kirkegata med armer tilpasset til eksisterende veier. Deler av eksisterende VA-anlegg i Tunnelveien og noe ut i tilstøtende gater skal oppgraderes.

250 meter av Tunnelveien i Narvik skal oppgraderes. Illustrasjon: Narvik kommune

Kommunen opplyser at prosjektområdet ligger i tettbebygd område og boliggater. Prosjektet skal derfor fokusere sterkt på ivareta beboerne i området, samt legge til rette for adkomst til boligene under byggingen. Kommunen mener at alle arbeider knyttet til trafikkavvikling anses som betydelig og har stor prioritet i prosjektet.

Arbeidet omfatter blant annet dette:

  • Uttrauing av masser i eksisterende veier. Totalt cirka 430 meter i en meters dybde.
  • Utskifting av masser, trolig i cirka 40 prosent av veienes lengde.
  • Oppbygning av ny vei og veikryss i Kirkegata.
  • Cirka 2800 m2 med asfaltarbeider.
  • Ni master med gatebelysning
  • VA-arbeider: Cirka 300 meter med VA-grøfter, to vannkummer og sju avløpskummer

Anslått verdi er cirka 9,5 millioner kroner.

Kommunen holder tilbudsbefaring 4. november, og  tilbudsfrist er 3. desember.

Les også

Forsiden akkurat nå