Øyvind Moshagen er Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.
Øyvind Moshagen er Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen. (Bilde: Nye Veier AS)

Nå starter Nye Veier opp ved Kolomoen

Denne uken starter byggingen av den 43 km nye firefelts motorvegen mellom Kolomoen til Moelv. I første omgang er det sikring av anleggsområdet fra Kolomoen det dreier seg om.

Det blir en gradvis oppbygging av anleggsarbeidene. Det starter med få anleggsmaskiner kommende uke før det øker på utover i september. Hastigheten er satt ned til 70 km/t på deler av strekningen. Redusert hastighet er nødvendig for å ivareta sikkerheten både til trafikanter og anleggsarbeidere.

– Nye Veier arbeider aktivt for at alle som bygger vei for oss skal ha en sikker arbeidsplass, samtidig som vi ivaretar både tilstrekkelig fremkommelighet og god trafikksikkerheten for alle trafikanter, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

– Med korrekt trafikkinformasjon og god skilting skal vi ivareta alle trafikanter mens vi bygger ny E6. Jeg vil også oppfordre både bilister og andre berørte til å følge med på informasjon som vi i Nye Veier publiserer på våre internettsider og på Facebook, sier Moshagen.

Utbyggingen av Kolomoen – Arnkvern utføres av Hæhre Entreprenør AS for Nye Veier. Strekningen inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen – Moelv.

– Nye Veier åpner de første 12 km fra Kolomoen – Kåterud høsten 2019. Sommeren 2020 åpner vi de neste syv km fra Kåterud – Arnkvern, sier Moshagen.

Kolomoen – Arnkvern inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen – Moelv. Hele strekning (43 km) ferdigstilles i 2021.

Forsiden akkurat nå