Riksvei 41 rett nord for av- og påkjøringen til E18.
Riksvei 41 rett nord for av- og påkjøringen til E18. (Foto: Google Maps)

Nå skal første del av riksvei 41 ved Kristiansand rustes opp

Vegvesenet lyser ut første del av en etterlengtet oppgradering av riksvei 41, også kalt Flyplassveien.

Formelt heter den aktuelle strekningen riksvei 41 Timenes-Hamresanden, og utgjør første del av vedtatt reguleringsplan for riksveiene 41 og 451 Timenes-Kjevik.

Entreprenøren skal både prosjektere og bygge nytt veianlegg.

Planområdet strekker seg fra E18 ved avkjørselen til Barstølveien, via Timeneskrysset og til Lauvåsenkrysset. Retardasjonsfeltet på E18 skal forlenges litt, og det innebærer at dagens undergang for gang- og sykkelvei må endres. Dessuten skal kapasiteten i rundkjøringene utvides. Fra Timenes til Lauvåsen skal det bygges tofeltsvei med midtdeler og rekkverk. Det skal også prosjekteres og bygges en gang- og sykkelvei fra Timeneskrysset, langs riksvei 41 helt frem til Hamresanden. De siste 500 meterne nær Hamresanden skal også dagens vei flyttes ut mot sjøen for å gjøre plass til gang- og sykkelveien på innsiden.

Statens vegvesen angir at det er registrert kvikkleire i byggeområdet.

Byggetiden er satt til 22 måneder.

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og Vegvesenet akter å plukke ut tre leverandører som skal konkurrerer om oppdraget.

Frist for å melde seg på i konkurransen er 1. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå