Det skal bygges ny gang- og sykkelveg i Nannestad.
Det skal bygges ny gang- og sykkelveg i Nannestad. (Statens vegvesen)

Nå skal det bygges ny gang- og sykkelveg i Nannestad

Statens vegvesen ber om innspill til planarbeidet. 

Det skal nå bygges ny gang- og sykkelveg på fylkesveg 529 - lokalt kjent som Preståsvegen i Nannestad. 

Vegen mangler i dag tilbud for gående og syklende mellom Minkvegen og Grevlingvegen, og det er dette som nå skal realiseres. 

Det nye strekket med gang- og sykkelveg ønskes lagt på nordsiden av fylkesvegen. 

Statens vegvesen ber om synspunkter, innspill og andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 13. april. 

Forsiden akkurat nå