Kvitsøykrysset med tunnelene opp til Kvitsøy og ventilasjonssystemet.
Kvitsøykrysset med tunnelene opp til Kvitsøy og ventilasjonssystemet. (Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult)

Nå kommer rekord-kontrakten på Rogfastutbyggingen ut på anbud

Kvitsøyentreprisen med en anslått verdi på rundt 3 til 3,5 milliarder, kommer ut på anbud i løpet av oktober.

Fakta om Rogfast

  • E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger
  • Undersjøisk tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden og en 3,7 km lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy
  • Anslått kostnad på 16,7 mrd. kroner (2017).

-  Dette er en Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse. Anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

 

Bruker opprinnelig kontraktstretgi

Vegdirektøren hadde i dag møte med bransjeorganisasjonene om markedskapasitet og den valgte kontraktsstrategien for Rogfast. Konklusjonen er at man holder fast ved den valgte strategien når det gjelder Kvitsøy-entreprisen.

Ytterligere skal to store tunnelkontrakter og elektroentreprisen ut i markedet. Tunnelkontraktene har en anslått verdi på hver 2 til 2,5 milliarder kroner.

- Vi skal gjøre en vurdering av kontraktstype for disse kontraktene før de går ut i markedet, sier Sandvin.

Lyses ut som utførselsentreprise

Vegvesenet hadde 27. august en konferanse hvor entreprenørbedriftene fikk gi sine innspill direkte til Statens vegvesen.

- Vår samlede vurdering er at både organisering og markedssituasjonen tilsier at Kvitsøy-kontrakten går ut som en utførselsentreprise, sier Sandvin.

Bransjen ligger i startgropa for å konkurrere om kontrakten. Alle er ivrige etter å komme i gang, sier hun.

 

Forsiden akkurat nå