Fra søndag blir det ene av de tre kjørefeltene på E18 mellom Lysaker og Sandvika vest for Oslo gjort om til kollektivfelt.
Fra søndag blir det ene av de tre kjørefeltene på E18 mellom Lysaker og Sandvika vest for Oslo gjort om til kollektivfelt. (Bilde: Berit Roald / NTB scanpix)

Nå kommer nytt kollektivfelt vest for Oslo

Bussen får bedre plass når det ene av dagens tre kjørefelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika gjøres om til kollektivfelt. Søndag kommer også ny rushtidsavgift.

De to tiltakene er en del av omfattende endringer i transportsystemet i og mellom Oslo og Akershus som kommer i starten av oktober.

Det nye kollektivfeltet på E18 er en prøveordning som partene i de to fylkene er blitt enige om i Oslopakke 3.

– Bussene stamper i samme kø som bilene på denne strekningen. Vi bedrer nå framkommeligheten for kollektivtrafikken, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statensvegvesen.

Målet er redusere biltrafikken med 20–25 prosent, bidra til redusert luftforurensning og gi utrykningskjøretøyer bedre fremkommelighet.

Søndag innføres også den nye rushtidsavgiften i Oslo. Den vil gjøre det dyrere å passere bomringen rundt Oslo i rushtiden og samtidig differensiere mellom diesel- og bensinbiler.

Forsiden akkurat nå