Nå kommer kjennemerkene for anleggsmaskiner

Etter en grundig utviklings- og testfase er grunnfunksjonaliteten i Maskinregisteret ferdigutviklet. Nå ruller de første registrerte maskinene ut på det norske markedet. 

Redaksjonen Våre Veger
10. jan. 2018 - 14:21

Maskinregisteret er et register for alle type maskiner og utstyr, men i første fase fokuseres det på masseforflytningsmaskiner. Det var Maskingrossisternes Forening (MGF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) som i sin tid tok initiativet til å etablere Maskinregisteret. Allerede tidlig i prosessen meldte flere aktører interesse for prosjektet, deriblant politiet og finans- og forsikringsbransjen.

Kjennemerket inneholder en QR-kode som plasseres tre steder på maskinen.

Mye er kommet til underveis i utviklings- og testfasen, og Maskinregisteret blir et komplett register som alle aktørene kan benytte som et hjelpemiddel innen sine forskjellige fagområder. Dette gjelder blant annet maskineiere/entreprenører, finans- og forsikringsbransjen, maskinforhandlere/-importører, maskinførere, sakkyndige virksomheter, verksteder, byggherrer/oppdragsgivere og offentlige etater. I tiden fremover vil systemet utvikles videre, men grunnfunksjonaliteten er på plass. Systemet er å finne på Reginn.no.  

 

Hvordan bruke Maskinregisteret?

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon. Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

 

QR-kode

Alle maskiner vil bli utstyrt med et eget kjennemerke med en QR-kode. Denne QR-koden kan scannes av en smarttelefon og på denne måten vises grunndata om maskinen. Grunndataene består blant annet av hvem som er juridisk eier og bruker (firmanavn), om maskinen er godkjent ved forrige sakkyndig kontroll (årskontroll) og hvilke utslippskrav den tilfredsstiller. Maskineieren og den som utfører sakkyndig kontroll kan se mer informasjon.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.