PEN ELLER STYGG?: Kritikere mener broen vil være for skjemmende i forhold til den vakre naturen i Hardanger.
Anbudet omfatter til sammen 2,4 kilometer to tunnel på begge fjordsider og veg i dagen. Med i prisen er også fundamentene til brutårnene.

Nå kommer Hardangerbrua

En av Torhild Skogsholms siste gode gjerninger før hun forlater statsrådsplassen, var å fremme proposisjonen som anbefaler byggingen av Hardangerbrua. Sier Stortinget ja nå i høst, starter byggingen av et av vestlandets mest omstridte, men ønskede bruprosjekter i 2008.

  • Nyheter

Og alt tyder på at Hardangerbrua vil passere Stortinget uten nevneverdige problemer. Bare SV av partnerne i den nye regjeringskonstellasjonen har vært motstander av prosjektet, mens resten av stortingspartiene nesten unisont kjørte på sin ja-holdning til brua i høstens valgkamp.

Over 2 milliarder

Proposisjonen har en kostandsramme for hele prosjektet på 2 040 millioner kroner, og mesteparten skal dekkes inn via bompenger og lokale tilskudd. Lokalbefolkningen og øvrige vegfarende må derfor betale mesteparten av gildet selv, og beskjedne 180 millioner kroner er alt Staten akter å stille opp med.

Dette er trolig rekord i lav statlig andel i et så stort og dyrt vegprosjekt. Særlig i lys av at dette er et regionutbyggingsprosjekt like mye som et stamvegprosjekt, er det overraskende at en så stor andel av kostnadene skal hentes direkte fra bilistene.

Også Møreforskning har på oppdrag fra departementet gitt sine vurderinger, og er svært kritiske til den samfunnsmessige effekten som prosjektet gi vil. Samtidig har dette prosjektet i lang tid av politiske organser både i Hardanger og Hordaland vært fremmet som et av de viktigste, faktisk helt siden stortinget i 1996 vendte tommelen ned for Hardangerbrua

Blir Norges lengste

Hardangerbrua blir Norges lengste hengebru, med et hovedspenn på 1310 meter og en totallengde på 1380 meter. I tillegg til to kjørefelt, vil brua få eget felt som gang- og sykkelveg.

I tillegg til selve hengebrua vil prosjektet også omfatte 2,4 km vegtunnel og 0,8 km veg i dagen. I tillegg kommer også 0,8 km gang- og sykkelveg fram til brua.

Brua er planlagt for en silingshøyde på 55 meter. Det er allerede kommet innsigelser fra turistnæringen om at dette er for lavt for de største cruisebåtene som det stadig blir flere av i Eidfjorden.

Riksvegsambandet Bruravik - Brimnes vil bli lagt ned når Hardangerbrua står ferdig, som etter planene fra samferdselsdepartementet skal skje i løpet av 2011.

Forsiden akkurat nå