Fylkesvei 277 mellom Huselv og Husøy er ikke blant veien på lista samferdselsdepartementet har utarbeidet, men Vegvesenet og LO/NHO har den med på sine oversikter over viktige transportveier for sjømatnæringa i Troms og Finnmark.
Fylkesvei 277 mellom Huselv og Husøy er ikke blant veien på lista samferdselsdepartementet har utarbeidet, men Vegvesenet og LO/NHO har den med på sine oversikter over viktige transportveier for sjømatnæringa i Troms og Finnmark.

Støtteordningen er klar

Nå kan fylkene søke om penger til opprusting av næringsviktige veier

Potten er på 141,5 millioner kroner. Behovet er langt større.

I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 141,5 millioner kroner til en tilskuddsordning for opprusting av fylkesveier som er viktige transportveier for sjømatnæringa langs kysten. Nå er ordninga klar for å settes i drift, og samferdselsdepartementet er i ferd med å invitere fylkene til å søke om penger fra ordningen.

– Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer, og vi er avhengig av lastebil for å frakte fisk og sjømat langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse veiene. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt frasjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding samferdselsdepartementet har sendt ut.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostnadene for å utbedre veiene, opplyser departementet.

Søknadsfristen for disse midlene er satt til 15. september.

Fylkene kan søke på midler fra ordningen både for 2020 og 2021. Tilsagn for 2021 vil eventuelt bli gitt med forbehold om at Stortinget bevilger penger til ordningen også i statsbudsjettet for 2021.

Les også

Flere titalls veier aktuelle

I forbindelse med Nasjonal transportplan har transportetatene kartlagt hvilke veistrekninger som er viktig for næringslivets transportkjøring, og laget en liste over 18 slike fylkesveier fra Rogaland til Nord-Troms.

Samferdselsdepartementet skriver at Statens vegvesen vil ta utgangspunkt i disse veiene når fylkene søker om penger, men at det vil være mulig å søke om støtte også til andre veier som er viktige for sjømatnæringen. Og slike veier finnes det flere av

Statens vegvesen har blant annet selv laget en rapport om hva det vil koste å utbedre syv andre veistrekninger, som brukes til å transportere fisk og sjømat fra 16 anlegg på Senja i Troms.

I tillegg foreslo LO og NHO i mai at det bevilges penger til en korona-tiltakspakke for å utbedre fylkesveier i Troms og Finnmark. I tillegg til veier som også er oppført på de to forannevnte listene, inneholder forslaget fra LO og NHO cirka 10 andre veistrekninger og prosjekter.

Les også

Senja trenger minst 300 millioner

Det er bare i rapporten Vegvesenet har utarbeidet om de syv veiene på Senja, at det er publisert kostnadsestimater for utbedringsprosjektene. I følge Vegvesenet vil det koste mellom 300 og 530 millioner kroner å gjøre disse veiene sikrere og mer farbare for tungtransport fra sjømatnæringa.

Det betyr at hele tilskuddsordningen vil kunne brukes på disse veistrekningene alene.

Det samlede etterslepet for vedlikehold av fylkesveinettet (ca. 4500 kilometer vei) er for øvrig estimert til rundt 12 milliarder kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå