Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Statens vegvesen)

Nå kan du melde deg på rehabiliteringen av Bekkestutunnelen


Kontrakten på rehabiliteringsjobben på Bekkestutunnelen på fylkesveg 160 i Bærum lyses nå ut. Tunnelen er 710 meter lang og går under Bekkestua.

Prosjektleder for rehabilitering av Bekkestutunnelen, Rune Smidesang er spent på responsen fra entreprenørene. Totalentreprise med samspill er en ny kontraktstype i Statens vegvesen.

– Vi har en faglig dyktig byggherreorganisasjon på prosjektet, og nå ønsker vi oss en engasjert og løsningsorientert entreprenør med fokus på trygg og trafikksikker gjennomføring, god kvalitet på utførelse og rask gjennomføring, sier Smidesang.

Totalentreprise

Kontrakten er altså en totalentreprise, og den som vinner anbudskonkurransen skal både prosjektere arbeidet og foreta selve oppgraderingen. Kontrakten er anslått til å ha en varighet på 17 måneder.

Bekkestutunnelen i Bærum er 24 år gammel. Foto: Google Maps

Vegvesenet beskriver kontraktsformen slik: "Kontraktstypen er en samspillskontrakt der prosjekteringsansvaret vil ligge hos entreprenøren. Hele prosjektet, herunder prosjektering, skal foregå som et samspill mellom entreprenør og byggherre. Her trekkes entreprenøren tidlig inn i utviklingen av prosjektet, men byggherren har rett til å påvirke løsninger både med hensyn til pris og utførelse. Hensikten er å utnytte aktørenes samlede kompetanse. Etter gjennomført prosjektering, skal det avtales en målpris og ferdigstillelsesdato for kontraktarbeidet. Totalentreprisen er utarbeidet med en incentiv-løsning som premierer en kostnadseffektiv gjennomføring."

Entreprenør skal prosjektere

Byggherren har lagt opp til tegningsbasert prosjektering av arbeidene, da det kan bli kostnadskrevende å modellere eksisterende tunnelkonstruksjon og tekniske installasjoner. Entreprenøren skal prosjektere, men skal gjøre dette i samspill med byggherren.

Vegvesenet håper å kunne få valgt entreprenør i april. Hvis det går i orden, vil prosjekteringen foregå gjennom 2019, med bygging i 2020. 

Bekkestutunnelen hadde i 2017 en ÅDT på 9200. 

Formell frist for å melde sin interesse er 6. mars. Vegvesenet inviterer interesserte til møte i sine lokaler på Lysaker i Oslo den 13. februar. 

 

LES OGSÅ: Snart skal Bekkestutunnelen oppgraderes - Vegvesenet inviterer til bransjemøte

Forsiden akkurat nå