Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Scanmatic Elektro)

Nå kan du begynne å regne på driftskontraktene for elektro i Buskerud

Det er for eksempel 28 tunneler å håndtere.

Statens vegvesen har lyst ut driftskontrakten for elektriske installasjoner i gamle Buskerud fylke.

Oppdraget beskrives slik: Drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveier og fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier og sideanlegg, utstyr og installasjoner i Buskerud fylke, slik grensene var 31. desember 2019. Kontrakten inkluderer også Svelvik kommune fra 1. september 2021.

Signalanlegg på kommunale veier i Drammen kommune inngår også, og det samme gjelder sjaktventilatorer og filtervegger i Bragernestunnelen. Dette angis å være spesielle anlegg som krever samarbeid med vifteleverandøren.

Noen antall for anleggene som inngår i kontrakten (tallene gjelder både riks-, fylkesveier og kommunale veier):

  • Tunneler med elektriske anlegg: 28
  • Trafikksignalanlegg: 70
  • Værstasjoner: 18
  • Trafikktellepunkt: 81
  • ATK-punkt: 25
  • Mekanisk variable skilt: 136
  • Belysningspunkter utenfor tunnel: Ca 12.000
  • Belyste underganger: 110

Kontrakten varer i fem år, fra og med september 2020 til og med august 2025.

Frist for å gi tilbud er 20. mars 2020.

Les også

 
 

Forsiden akkurat nå