Modell av hvordan ny E39 på sørsiden av Ørskogfjellet er tenkt å se ut.
Modell av hvordan ny E39 på sørsiden av Ørskogfjellet er tenkt å se ut. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nå er konkurransen om ny vei opp til Ørskogfjellet lyst ut på nytt

Tilbudsfrist: 26. november.

For snaue tre uker siden lyste Vegvesenet ut dette oppdraget: Å bygge forbikjøringsfelt i de bratteste stigningene på sørsiden av E39 Ørskogfjellet, hovedsakelig gjennom å utvide dagens vei i bredden.

Nå er kontrakten lyst ut igjen, etter at Vegvesenet reduserte omsetningskravet til bedriftene som skal være kvalifisert til konkurransen.

Fristen for å gi tilbud på oppdraget er nå satt til 26. november. Det blir tilbudskonferanse for denne konkurransen den 11. november.

Les også

1,8 kilometer forbikjøringsfelt

Oppdraget omfatter først og fremst å bygge forbikjøringsfelt i de bratteste stigningene
på sørsiden av Ørskogfjellet, hovedsakelig gjennom å utvide dagens vei i bredden.

Men prosjektet innebærer også at kurvaturen langs traseen skal oppgraderes til gjeldende veinormal. Det medfører at cirka 200 meter av strekningen skal bygges opp utenfor eksisterende veilinje.

Lengden på hele prosjektet er cirka 2,8 kilometer, hvorav rundt 1,8 kilometer blir trefeltsvei med forbikjøringsfelt.

Les også

Konkurranse med forhandlinger

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og det innebærer blant annet følgende:

  • Innen 26. november skal interesserte entreprenører melde seg på konkurransen.
  • Vegvesenet velger så ut tre-fire kvalifiserte leverandører som blir invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene. Firmaene må oppfylle en rekke krav.
  • Frist for levering av første tilbud er 18. januar 2021.
  • Kontrakten tildeles entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og
    kvalitet.

Ny sluttdato for oppdraget er satt til 8. juli 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå