OPS-prosjektet mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner.
OPS-prosjektet mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nå er Hålogalandsveg-prosjektet til 9,3 mrd. lyst ut

Her skal det blant annet bygges 27 kilometer med tunneler.

Et stortingsvedtak 11. mai sikret penger til bygging av prestisjeprosjektet E10 Hålogalandsvegen.

Da ble det sagt at Statens vegvesen skulle starte tilbudskonkurransen i løpet av mai 2021, og nå er den lyst ut.

Konkurransen kalles OPS E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Anlegget omfatter totalt 82 kilometer tofeltsvei, fordelt på:

  • 35 kilometer ny vei i eksisterende trase
  • 27 kilometer tunneler
  • 20 kilometer vei i ny trase

I anlegget inngår så mangt: Flere mindre bruer, kollektivtiltak, rasteplasser, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, driftsunderganger, gang- og sykkelveier, samleveier, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering (reduksjon) av private avkjørsler.

I tillegg kommer oppgradering av avlastet veinett Kåringen-Kanstad, samt forsterket vedlikehold av avlastet E10 Fiskefjord-Tjeldsund bru.

Startdato er satt til 1. mai 2023. Ferdigstilling: Årsskiftet 2029/2030.

Dette er en konkurranse med forhandling, og tre leverandører skal plukkes ut til å konkurrere om oppdraget.

Frist for å melde seg på i konkurransen er 1. september 2021.
 
 

Forsiden akkurat nå