Denne utsikten har i årenes løp inspirert mange kunstnere. (Foto: Kjell Wold Statens vegvesen)
Dette blir nok et populært stoppested på gamle E134 gjennom Flatdal.
Prosjektleder Trond Øygarden i SVV ble takket for god jobb. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Målet er at Opplevelsesvegen skal trekke flere syklister til gamle E134. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)
En fylkesvaraordfører, to ordførere og tre messingblåsere åpnet det nye utsiktspunktet i Nutheimkleivene i Telemark. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Panoramaet forsvant da E134 ble lagt i tunnel

Nå er gamleveien turistvei: Flott utsikt fra nytt stoppested i Nutheimkleivene

Nylende har fått sitt utsiktspunkt i Flatdal på gamle E134 i Telemark.

Utsiktspunktet ligger et godt stykke opp i Nutheimkleivene ved porten til Svartdal og med fantastisk utsikt til Flatdal. Den lokale entreprenøren Skorve fikk ros for raskt og vel utført arbeid, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesens prosjektleder Trond Øygarden takket alle involverte parter for godt samarbeid og priset det vakre utsiktspunktet med tilhørende servicebygg og parkeringsplasser.

Utsiktspunktet er del av Opplevelsesvegen om Nutheim når gamle E134 nå blir omklassifisert til fylkesvei etter at E134 Gvammen-Århus med den nye Mælefjelltunnelen ble åpnet rett før jul i fjor.

Les også

Turistveg spesielt for syklister

Opplevelsesveien skal markedsføres som turistvei spesielt tilrettelagt for syklister. Under åpningsseremonien var det mange tohjulinger som stoppet for å kikke nærmere på Seljords nye attraksjon.

Planlegging og gjennomføring av dette etterbrukstiltaket har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Seljord og Hjartdal kommune og Statens vegvesen. 

Les også

En utsikt beundret av mange

Ifølge NAFs veibok er utsikten regnet som en av Telemarks vakreste, og den ble beundret av blant andre prins Oscar under et besøk i 1870 og kong Harald og dronning Sonja i 1996.

Den gamle E134-traseen ble fylkesvei etter at Mælefjelltunnelen åpnet for trafikk tidligere i år. Ill: Statens Vegvesen/Veier24

Veien går like ved Nutheim Gjestgiveri, som i seg selv er en severdighet med sin telemarkske innredning og malerisamling.

Den gamle prestegården fra Hjartdal er flyttet hit, og er i dag privat malerskole om sommeren.

I hårnålssvingen ved Nutheim er det avkjøring fra dagens E134 til Åmotsdal (fylkesvei 503).

Dette er det østlige endepunktet på den 80 kilometer lange Myllargutvegen, som går mellom Nutheim og E134 i Haukeli. 

Les også

Forsiden akkurat nå