Prosjektlederne Trudde Holter i Statens vegvesen og Odd Oppedal i NCC er godt fornøyd med at de nå har kommet en kilometer inn i fjellet på det som skal bli en 9,4 kilometer lang tunnel mellom Hjartdal og Seljord. (Foto: Tor Arvid A.Gundersen, Statens vegvesen)
En borerigg med tre borearmer jobber konstant for å drive tunnelen videre. I hver salve sprenges seks meter ny veg.
I hver ende av tunnelen blir det en stor fjellhall, beregnet som snunisje for brøytebilene. På Gvammen er nisjen ferdig utsprengt.
I hver ende av tunnelen blir det en stor fjellhall, beregnet som snunisje for brøytebilene. På Gvammen er nisjen ferdig utsprengt.

Nå er den Telemarks fjerde lengste

Den første kilometeren av tunnelen er nådd mellom Gvammen og Århus på E134. Men fremdeles gjenstår 8,4 kilometer tunnel er tunnelen gjennom Mælefjellet.

Allerede er Mælefjelltunnelen den fjerde lengste tunnelen i Telemark.  Arbeidet med å sprenge ut tunnelen pågår for fullt fra begge sider av fjellet.  På Gvammen i Hjartdal gikk den første salven 17. desember i 2014, to måneder seinere startet arbeidet på Århus i Seljord.

 

Mye vann

- Vi har støtt på noe mer vann enn vi hadde regnet med, men det har løst seg godt, sier prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen.

Når tunnelborerne støter på vann, blir det boret lange hull inn i fjellet på skrå foran boreriggen. Disse hullene fylles med betong under høyt trykk, slik at vannet blir stengt ute fra tunnelen. Hver slik omgang med sprøyting kalles injeksjonsskjerm. To ganger har det vært nødvendig med slik skjerm på Gvammen, åtte ganger på Århus. Til sammen er det nå brukt 270 tonn betong .

 

1030 meter

Det er NCC som har kontrakten med tunnelen. Odd Oppedal er NCC’s prosjektleder.

På Gvammen er nå tunnelen drevet 691 meter inn i fjellet, nesten like langt som Bambletunnelen på E18. Her er det allerede også sprengt ut en stor nisje som er beregnet på at brøytebilene skal snu.  På Århus vil det bli sprengt ut en tilsvarende nisje, tunnelen er her nå 339 meter.  Til sammen er tunnelen i øyeblikket 1030 meter.

Milepælen vil tirsdag markeres med kilometerkake på brakkeriggen i Flatdal.

 

Ferdig 2019

Totalt skal tunnelen bli 9,4 kilometer lang. Når den står ferdig vil vegen mellom Hjartdal og Seljord være rundt 11 kilometer kortere. Hele den nye vegen skal etter planen åpnes på forsommeren 2019. 

 

Forsiden akkurat nå