Snøen må fjernes raskt for sikre forhold i havna. Snøen leveres til snøsmeltelekter for å hindre forurensning i sjøen. Oslo Havn er bekymret for byens kapasitet ved store snøfall.
Snøen må fjernes raskt for sikre forhold i havna. Snøen leveres til snøsmeltelekter for å hindre forurensning i sjøen. Oslo Havn er bekymret for byens kapasitet ved store snøfall. (Foto: Torstein Jøleid)

Nå blir det slutt på å dumpe snøen rett fra kai i Oslo

Snø fra havna skal leveres til snølekteren på Grønlikaia. Men samtidig er Oslo Havn bekymret for byens kapasitet ved store snøfall.

Oslo Havn hadde i fjor en midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren til å tippe snø i sjøen. Det var satt krav til et omfattende overvåkingsprogram. Og resultatene av prøvetakingen viser at snøen inneholder forurensede partikler.

Derfor har Havnestyret har nå bestemt at det ikke lenger skal tippes snø i sjøen og at Oslo Havn ikke skal søke om ny tillatelse fra Statsforvalteren, melde Oslo Havn i en pressemelding.

Les også

Fant forurenset snø fra både byen og havna

Overvåkningen og prøvetaking av snø fra Oslo havn i 2020/2021 viser at snøen inneholder betydelig mengder partikler, olje (PAH) og metaller (Cu, Zn, Ni, Cr, Hg, Pb, As, Cd).

- Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående, men mest forurensning finnes i nærheten av veier med høy trafikk som E18 på Filipstad. Det kan tyde på at snøen forurenses av byluften før den lander på kaia. Derfor skal ikke Oslo Havn lenger tippe snø i sjøen. Samtidig er det viktig at Oslo by finner bedre løsninger både for veivann og snøhåndtering, sier styreleder i Oslo Havn, Marthe Scharning Lund.

Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef, i Sydhavna. Foto: Hans Kristian Riise

Oslo har dårlig kapasitet ved store snøfall

Oslo by er for dårlig forberedt på mye snø. Ved stort snøfall har ikke snølekteren tilstrekkelig kapasitet til å ta imot havna og byens snø.

- Oslo Havn samarbeider med byen og vil bidra til å finne bedre og bærekraftig snøberedskap ved store snøfall. Vi vil gå i dialog med blant andre Statsforvalteren om mulige beredskapsløsninger. Kanskje snølekteren Terje bør få en søster for å øke byens kapasitet, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

Søker bærekraftige løsninger

Fordi dagens løsninger ikke er tilfredsstillende, har Oslo og Trondheim igangsatt en innovativ anskaffelse, prosjektet SMELT for en mer effektiv og miljøvennlig snøhåndtering.

Mandag 25 oktober ble entreprenører invitert til en tilbudskonferanse.

- Vi er spente på arbeidet som er satt i gang. Men det vil ikke løse eventuelle utfordringer med store snøfall for kommende vinter, sier Heidi Neilson.

Les også

Deler ny kunnskap om snø

Overvåkningsprogrammet har gitt viktig kunnskap om forurensningen i snø fra byen og havna, men det er lite data å sammenligne disse resultatene med.

Det var forventet at snø i boligområder skulle inneholde mindre forurensning enn snø langs veiene. Men at snøen på Rådhusplassen, med mest syklende og gående, skulle være så forurenset, var overraskende. Funnene av høye nivåer av forurensende partikler på Filipstadkaia kan tyde på at nærheten til E18 er en viktig kilde.

Snøfakta i Oslo
  • Totalt skal 600 000 m2 med havneområder brøytes for snø. Oslo Havn har ansvar for snøbrøyting på 335 000 m2. Resten håndteres av kundene.
  • Oslo Havn har tidligere brøytet og tippet snø utenfor kaikant så fort som mulig og senest innen 24 timer etter snøfall. Bortkjøring av snø vil ta mer tid.
  • Snø langs havneveien og høyt trafikkerte områder i havna ble kjørt til snølekteren Terje i 2020/21.
  • Praksisen med å tippe snø fra kaiakant i sjøen ble stanset av Statsforvalteren i 2020.
  • I vintersesongen 2020/21 ble det tippet i underkant av 3 500 m3 snø i sjøen, samtidig ble 8 500 m3 snø levert til snølekteren. Snø fra Havneveien og områder med høy trafikk ble levert til snølekteren.
  • Ingen turbiditet ble registret under tippingen. Det betyr at snøtipping ikke virvler opp eventuelt forurenset sjøbunn.
  • Oslo Havn venter økte kostnader til vintervedlikehold. Ved stort snøfall vil beløpet øke betraktelig både for HAV og havnens kunder, og det kan oppstå forsinkelser i byens varelevering.
  • Bymiljøetaten har førsteretten på bruk av snølekteren til snøen fra byens gater. Kommer det en halvmeter snø, trenger havna alene mer enn halvparten (300 000 m3) av snølekterens totale sesongkapasitet på 500 000 m3.

Oslo Havn og NGI mener dette er viktig kunnskap som må deles. 1. november ble resultatene presentert for kommunens etater i den interkommunale samarbeidsgruppen, Vannområde Oslo som jobber for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

Bedre renhold av kaiene

Oslo Havn foretok i høst en storrengjøring før vintersesongen. Resultatene fra snøovervåkningen viser at hvis vi fjerner partiklene på kaia, fjernes også mye av forurensningen før den havner i sjøen.

Storrengjøring i havna før vinteren. Rengjøringsprosessen foregikk ved å først vanne kaiene for å dempe støvet, så suge skitten opp med feiebilene før en til slutt gikk over områdene med spyletraktor. Foto: Trude Thingelstad

- I år valgte vi å bruke støvsuger framfor feiebrett, i håp om å få med oss enda mer av skitt og forurensning før snøen faller. Vi intensiverer renholdet og leverer oppsop til godkjent deponi, sier miljøsjef Heidi Neilson.

Oslo Havns entreprenør Hadeland Maskindrift AS har feiet, børstet, spylt og brukt sugebil i havneområdene fra Ormsund til Filipstad. Metoden er den samme som brukes til å rengjøre byens gater. Kundene er pålagt å bruke like metoder for å sikre godt renhold i hele havna.

Snølekteren Terje tar i mot Oslos snø. Ved store snøfall er Oslo Havn bekymret for kapasiteten Foto: NCC
Les også

Forsiden akkurat nå