Skipenes bru går over Eidselva i Nordfjordeid.
Skipenes bru går over Eidselva i Nordfjordeid. (Foto: Google Maps)

Nå blir det ny Skipenes bru i Nordfjordeid

Frist for å gi tilbud: 26. juni.

Skipenes bru ligger på E39 cirka en kilometer øst for sentrum av Nordfjordeid. Nå vil Vegvesenet bygge ny bru, og har lyst ut følgende kontraktsarbeid:

 • Riving av eksisterende Skipenes bru
 • Bygging av ny bru
 • Oppgradering av veilys fra Skipenes til Nordfjord Hotell

Enreprenøren må påregne å bygge midlertidig vei og fundament på borede pæler til midlertidig bru. Den nye brua skal fundamenteres på borede og rammede pæler. Det blir rundt 100 meter med masseutskifting på E39, samt tilpassing av fylkesvei 5745 og tilstøtende veier. Ny stikkrenne skal legges gjennom fylkesveien.

Noen hovedmengder i kontrakten (alle tall er cirka-tall):

 • Rammede pæler: 125 meter
 • Borede pæler: 390 meter
 • Borede pæler midlertidig bru: 510 meter
 • Armering midlertidig bru: 10 tonn
 • Armering bru: 108 tonn
 • Betong midlertidig bru: 65 m3
 • Betong bru: 565 m3
 • Forsterkningslag: 2000 m3
 • Bærelag: 1700 m2
 • Slitelag: 3400 m2

Eidselva er et nasjonalt vernet laksevassdrag og det kan kun utføres tiltak i elven mellom
1. oktober og 1. mai. Entreprenøren må dermed planlegge framdriften ut fra dette
kravet.

Brua skal stå ferdig 15. oktober 2021. Alt arbeid i elva skal være ferdig 23. april 2021.

Frist for å gi tilbud: 26. juni.

Les også

 

Forsiden akkurat nå