NYHETER

-Mye å glede seg over

Budsjettforslaget betyr rekordstor aktivitet på vegsektoren. - Satsingen på vedlikehold og fornying gjør at etterslepet av vedlikeholdet av veger blir redusert også i 2016, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes.
Fungerende vegdirektør Lars Aksnes. Bilde: Knut Opeide
Redaksjonen
7. okt. 2015 - 10:07

Vegdirektøren mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.

- Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på vegene, gir god fremkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Aksnes.

 

Over 30 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksvegformål på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder. I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

3,15 milliarder kroner settes av til drift av riksvegene, mens 3,26 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksvegene.

- Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget. Sammen med investeringene vil dette gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres med om lag 2,1 milliarder kroner, sier Aksnes.

 

 

Store investeringer

På investeringssiden legges det opp til høy aktivitet med 25,7 milliarder kroner, inkludert bompenger og annen ekstern finansiering. Pågående og vedtatte vegprosjekter binder store midler – og det vil bli prioritert å ha rasjonell og effektiv anleggsdrift for disse.

Regjeringen legger også opp til en vesentlig økning av midler til planlegging av nye vegprosjekter.

 

Tunnel-utsettelse

Arbeidet med rehabilitering av vegtunnelene på det europeiske Tent-t-nettverket og andre høytrafikkerte tunneler er i rute – og vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2019.

- Men vi kommer ikke helt i mål med deler av det øvrige rehabiliteringsarbeidet vi har planlagt. Arbeidet har rett og slett vist seg å være mer omfattende enn først antatt. Utsettelsen vil være begrenset til tunneler som har lavest risiko for ulykker og hendelser. Resten av arbeidet skal være ferdig innen 2021, sier Aksnes.

For vedlikehold og fornying av vegtunnelene er det foreslått å bruke 2,5 milliarder kroner i 2016, noe som er en økning på 1,1 milliarder fra året før.

 

 

Økt kontrollaktivitet

I sitt forslag til samferdselsbudsjett legger regjeringen føringer om en økt kontrollaktivitet ute på vegene.

Kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy, kamp mot kabotasje og økt innsats mot transportkriminalitet vil bli prioritert, sier Lars Aksnes.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.