Blødekjærtunnelen ble åpnet for 22 år siden. Den gir en rask forbindelsen mellom øst og vest i Arendal. Nå må den oppgraderes. Scanmatic Elektro har gode muligheter til å få den jobben.
Blødekjærtunnelen ble åpnet for 22 år siden. Den gir en rask forbindelsen mellom øst og vest i Arendal. Nå må den oppgraderes. Scanmatic Elektro har gode muligheter til å få den jobben. (Bilde: Google)

Mulig hjemmeseier for Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro fra Kilsund i Arendal kommune har gode muligheter for en hjemmeseier. Selskapet har gitt det laveste av tre anbud på oppgradering av Blødekjærtunnelen i hjemkommunen. Det er på 14,772 millioner kroner.

Andreplassen holdes også av et lokalt firma. Det er Traftec fra Arendals nabokommune Froland, som vil ha 15,905 for jobben. Siste deltaker i konkurransen er Land Elektriske med et anbud på 16,111 mill.

Blødekjærtunnelen ble åpnet i 1995. Den inngår i fylkesveg 410. Hovedløpet er 920 meter langt, med ramper blir tunnelen ca. to km lang. Årsaken til at det er så mange meter rampe, er to planskilte kryss inne i tunnelen med forbindelse til vegnettet i dagen.

Som alle andre tunneler lengre enn 500 meter, må den oppgraderes for at kravene i tunnelforskriften skal tilfedsstilles.

Utskifting av ventilatorer bidrar til å presse prisen opp. Alle 12 ventilatorer skal demonteres. De erstattes med 16 nye for å gi tilstrekkelig kapasitet hvis det skulle oppstå brann.

Arbeidet skal utføres i løpet av 7 uker fra og med 1. september. Fram til 29. september blir tunnelen stengt mellom kl. 21 og kl. 6. Senere kan tunnelen stenges helt i inntil 17 døgn.

Forsiden akkurat nå