Hengebrua på den planlagte kryssingen av E39 Romsdalsfjorden (Møreaksen) over Julsundet.
Hengebrua på den planlagte kryssingen av E39 Romsdalsfjorden (Møreaksen) over Julsundet. (Illustrasjon: Rambøll/Statens vegvesen)

Møter med 25 leverandører skal hjelpe Vegvesenet til å finne de beste løsningene for Ålesund-Molde

Av de 25 leverandørene som var med på speed-datingen var det flest entreprenører, men det var også konsulentfirma på listen. Rundt halvparten var norske aktører.

Det er stor interesse rundt byggingen av E39 Ålesund-Molde.

Vi trenger god hjelp fra markedet når vi skal jobbe oss fram til de beste løsningene for hengebrua over Julsundet, Romsdalsfjordtunnelen og resten av strekningen sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i en pressemelding fra Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

Les også

Halvparten er norske aktører

I september fikk interesserte leverandører en time hver til rådighet. De informere om sin bedrift, og kom med synspunkter og spørsmål knyttet til prosjektet. I møtene fikk de også informasjon fra Statens vegvesen om kontraktstrategi, tildelingsprosedyrer, fremdrift og andre aspekter ved prosjektet.

Det 75 kilometer lange vegprosjektet blir gjennomført med flere totalentrepriser og utførelseskontrakter. I juni ble det informert om dette i et digitalt leverandørmøte.

Vegvesenet planlegger å dele opp strekningen Ørskogfjellet-Molde i om lag 16 store og mellomstore entrepriser. Også Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua deles opp.

  • Romsdalsfjordtunnelen planlegges delt i to kontrakter, som hver blir i størrelsesorden 2,5-3,5 milliarder kroner. I tillegg vil det være en egen elektrokontrakt.
  • Arbeidet med det som vil bli Europas lengste bruspenn, den vel to km lange Julsundbrua, planlegges delt i to med separate stål- og betongkontrakter. Detaljprosjekteringen starter opp i høst.
  • Les også

Forsiden akkurat nå