Det meste av arbeidet i Mosseporten skal utføres mellom kl. 24 og kl. 05 mens tunnelen er stengt. I forbindelse med oppgraderingen skal portalene forlenges. ( Foto: Google)
Det meste av arbeidet i Mosseporten skal utføres mellom kl. 24 og kl. 05 mens tunnelen er stengt. I forbindelse med oppgraderingen skal portalene forlenges. ( Foto: Google)

Mot seier for AF Gruppen i Østfold

Mindre enn seks promille skiller de to laveste anbudene på en tunneljobb i Østfold. Kontrollregningen har ikke ført til forandringer, og Vegvesenet vil gi AF Gruppen kontrakten til 28,123 millioner kroner.

Om en av de andre anbyderne har innvendinger mot tildelingen, må en eventuell klage være framme hos Vegvesenet innen 10. oktober.

Det er St. Hansfjellet tunnel på riksveg 110 i Fredrikstad og Mosseporten på riksveg 19 i Moss som skal oppgraderes. Begge er korte. St. Hansfjellet tunnel er 158 meter lang, Mosseporten 293 meter, men vanskelige arbeidsforhold gjør jobben komplisert. Det meste av arbeidet skal utføres om natten mens tunnelene er stengt.

 

Kostbar drift

- Vi hadde regnet med at anbudene skulle ligge noe lavere, men dette er en kostbar måte å drive på, og vi ønsker ikke kolonner med tungtrafikk gjennom boligvegene. Det hadde vi fått hvis tunnelene hadde vært stengt hele døgnet, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

Oppdraget består i å skifte ut alt elektrisk utstyr og all vann- og frostsikring i begge tunnelene.

St. Hansfjellet tunnel er sikret mot vann og frost med et metallhvelv som dekker hele profilet. Dette er i dårlig forfatning. Nå blir det fjernet og erstattet med betongelementer i veggene og PE-skum dekket med sprøytebetong i hengen.

Mosseporten har ikke sammenhengende vann- og frostsikring. Den er sikret med PE-skum som er satt opp der det er behov for det. Nå er det gammelt og modent for utskifting. Under utskiftingen skal det vurderes om det trengs mer PE-skum. Det blir også satt inn flere bolter hvis det er behov for det.

 

Portalene forlenges

I forbindelse med oppgraderingen av Mosseporten skal portalene i hver ende forlenges. Årsaken til det er at det renner vann ned på kjørebanen etter kraftige regnfall. Hvis vannet senere fryser, kan det oppstå farlige situasjoner.

I anleggstiden blir St. Hansfjellet tunnel stengt mellom kl. 22 og kl. 06 og Mosseporten mellom kl. 24 og kl. 05. Bakgrunnen for forskjellen i stengetid er at Mosseporten brukes av mange lastebiler på veg til og fra ferga mellom Moss og Horten. Vegvesenet vil ha tunnelen åpen på den tiden av døgnet fergene går for at ikke lastebilene skal gå gjennom boligområdene.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig med jobben innen 1. april neste år.

 

Forsiden akkurat nå