Slik vil Kong Oscarsgate se ut i 2018. Steindekket i gata skal gjenbrukes. På grunn av fare for/håp om å støte på verneverdige kulturlag under graving blir arbeidene fulgt av Riksantikvaren.
Slik vil Kong Oscarsgate se ut i 2018. Steindekket i gata skal gjenbrukes. På grunn av fare for/håp om å støte på verneverdige kulturlag under graving blir arbeidene fulgt av Riksantikvaren. (Bilde: Arne Sælen)

Mot hjemmeseier for Hylland

Lokale entreprenører dominerer konkurransen om å få fornye Kong Oscars gate i Bergen. Hylland vil ha 44,7 millioner kroner for jobben. Det gir en ledelse på nesten 9 prosent.

Av fem anbydere er det bare en som ikke holder til i Bergen. Den ligger desidert sist.

Andreplassen holdes av Fyllingen Maskin med et anbud på 48,7 mill. Nr. tre er Svein Boasson med 55,3 mill., og nr. fire er Bergen Bydrift med 56,1 mill. Femte og siste anbyder er Vassbak & Stol fra Karmøy som vil ha 67,4 millioner.

Anbudene er nå kontrollregnet. I neste uke regner Vegvesenet med å ha innstillingen klar om hvem som skal få kontrakten.

 

Gammel strandsone

Kong Oscars gate er en sentral gate i Bergen. Den har status som fylkesveg 263. Strekningen som skal utbedres er ca. 400 meter lang og går mellom Vetrlidsalmenningen og Nygaten.

Strekningen går over det som var en strandsone for veldig mange år siden. Grunnforholdene er dårlige hele vegen. Nå blir det masseutskifting ned til 1,2 meter. Vegen blir bygd opp igjen med lettfyllinger.

Som vanlig er når gater totalfornyes, blir det lagt nye ledinger for vann og overvann og nye kabler for strøm og bredbånd. I Kong Oscars gate blir det også etablert et infiltrasjonssystem for overvann. Dessuten skal det legges rør og kummer for søppel. I Bergen er man nå i gang med utbygging av et nett som skal brukes til søppeltømming via rør i bakken.

 

Lett adkomst for brannbiler

Når gatedekket er reetablert, blir ikke skillet mellom trafikantgruppene så skarpt som nå. Dette er en løsning man vanligvis unngår. Årsaken til at Vegvesenet velger en slik løsning her, er at gjennomgangstrafikken skal begrenses. Ved å begrense innkjøringsmulighetene vil man gi gata preg av gågate med innslag av varetransport og kjøring til eiendommene.

Frist for ferdigsstillelse er satt til 31. august 2018. En romslig byggetid - tilsynelatende. Men den som får kontrakten kan ikke ligge på latsiden. Alle skal ha adkomst til hjemmene sine i hele byggetiden. Det gjør arbeidet komplisert. Dessuten krever bebyggelsen spesielle hensyn.

- På begge sider av Kong Oscars gate er det gammel, verneverdig bebyggelse. Hvis det skulle bryte ut brann, må brannvesenet komme lett til. For å sikre brannbilene adkomst, tillates bare 15 meter åpen grøft av gangen, sier byggeleder Andreas Nordstrønen i Region vest.

Forsiden akkurat nå