Veibelysningen i Moss kommune består av ca. 4.380 lampepunkter
Veibelysningen i Moss kommune består av ca. 4.380 lampepunkter

Moss oppgraderer veibelysningen for 22 millioner kroner

Har lyst ut omfattende oppgradering, med anbudsfrist 11. juni.

I utlysningen av oppdrager sies det at veibelysningen i Moss kommune består av ca. 4.380 lampepunkter, hvor ca. 2.300 som stålmaster og kabel i bakken, og ca. 2.080 som tremaster og luftstrekk.

Av tremastene er ca. 1.400 som fellesføringsmaster tilhørende Hafslund Nett, og ca. 600 som rene veilysmaster (noen med fiberkabel) tilhørende Moss kommune.

Veibelysningen i Moss kommune er godt utbygd, med jevn og sammenhengende avstand mellom lyspunktene. Man har allerede byttet ut, så godt som, samtlige kvikksølvarmaturer(HQL- armaturer), men har således en meget stor andel med 70W Natriumhøytrykk-armaturer(NAT-H). 

Hovedpostene i tilbudsforespørselen er utskifting og reduksjon av antall veilys tennpunkt. Likeledes utskifting av luftstrekk, og utbedring av jordfeil i kabelnett. Det skal foretas enkeltstående utskifting av dårlige master, samt modifisering av endel stålmaster. Ingen storstilt/systematisk utskifting av natrium høytrykk-armaturer, men en viss utskifting ved bytte av mast, samt defekte og dårlige NAT-H-armaturer.

Ifølge utlysingen er det ikke foretatt detaljprosjektering av tiltakene, men under følger «overordnede føringer», som skal legges til grunn for tiltakene, som skal godkjennes av Moss kommune fortløpende. 

Anbudsfrist på jobben som er kalkulert til rundt 22 millioner kroner, er satt til 11. juni.

Forsiden akkurat nå