Norges største hengebru skal bygges over Julsundet ved Molde. (Bilde: Illustrasjon: Statens vegvesen)
Regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt. (Bilde:  Kjell Herskedal)

Møreaksen vil koste 14,5 milliarder

Statens vegvesen har redusert kostnadsanslaget for kryssingen av Romsdalsfjorden (Møreaksen) med 1,9 milliarder kroner, fra 16,4 til 14,5 milliarder kroner.

Regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt sier til Våre Veger at anslaget for det store fjordkryssingsprosjektet på E39 er solid fundert og kvalitetssikret i Vegdirektoratet.

-Det er først og fremst mer detaljerte planer som gjør anslaget sikrere. Vi vet nå mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger. Metoden som er brukt er den samme som for alle Statens vegvesens vegprosjekter. I tillegg til at en bredt sammensatt faggruppe har gjennomgått prosjektet er erfaringer fra E6 Hålogalandsbrua, rv. 7/13 Hardangerbrua og Rv13 Solbakktunnelen (Ryfast) lagt til grunn i anslaget.

 

NTP-vurdering

Prosjektet er ferdig planlagt dersom Molde kommune vedtar reguleringsplanen i desember. Da vil det være opp til Stortinget om prosjektet skal gjennomføres i neste periode av Nasjonal transportplan (2018-29). Planen blir vedtatt i Stortinget i juni neste år.

Møreaksen er fjordkryssingen på E39 mellom Molde og Ålesund. Beregnet byggetid er 5-6 år.  I prosjektet inngår Norges lengste hengebru fra Julbøen i Molde til Nautneset i Midsund med en totallengde på 2010 meter og et hovedspenn på 1625 meter. I tillegg skal det bygges en 16 kilometer lang undersjøeisk tunnel fra Midsund kommune til Vestnes kommune. Tunnelen får doble løp og maksimal stigning på 5 prosent. 

Ifølge Statens vegvesen vil fjordkryssingen gi vesentlig redusert reisetid mellom Molde og Ålesund. Hvor stor denne reduksjonen blir er avhengig av hvilke trasevalg som blir gjort. Planene på begge sider av Møreaksen er ikke ferdige.

 

-Må starte et sted

-I hvilken grad kan det være negativt for NTP-vurderingen at vegtraséene på Ålesund- og Molde-siden ikke er avklart?

-Vi er godt i gang med planarbeidene på begge sidene av Romsdalsfjorden. Det vi så langt har fokusert på er den mest utfordrende delen av prosjektet, nemlig fjordkryssingen. Dette er et prosjekt med lang byggetid, og ett sted må vi nødvendigvis starte.

-Er det gjort nye kostnadsanslag for hele strekningen mellom Molde og Ålesund?

-Det er et grovt anslag på 36,4 milliarder kroner, inkluderte fjordkryssingen på 14,5 milliarder kroner og inkludert firefelts veg på hele strekningen.

 

Regjeringens konseptvalg

-Det har vært sterk kritikk mot Møreaksen lokalt, både på grunn av trasévalget for fjordkryssingen og på grunn av at linjeføringen fra Møreaksen i retning Ålesund og Molde er uavklart. Hva er din kommentar til denne kritikken?

-Jeg registrerer kritikken, men ønsker ikke å kommentere den noe videre. Vår oppgave er å gjennomføre regjeringens beslutning om konseptvalget for kryssingen nav Romsdalsfjorden som ble gjort oi 2015, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied.

Forsiden akkurat nå