Møreaksen kan bygges billigere

Møreaksen kan bygges billigere

Møreaksen (E39 Ålesund-Molde) kan bygges vesentlig billigere enn de 36,4 milliardene som er gjeldende prisanslag.

Ifølge prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen er fjellet under Romsdalsfjorden i traséen for den 16 kilometer lange undersjøiske tunnelen bedre enn en har lagt til grunn tidligere, noe som gir reduserte sikringsarbeider og dermed reduserte kostnader.

Under en pressekonferanse arrangert av Romsdalsaksen 14. november ble det hevdet at det var oppdaget mye dårlig fjell i traséen, noe Johnsen tilbakeviser overfor Våre Veger.

Fjellet bedre enn forutsett

Statens vegvesens prosjektleder for Møreaksen, Harald Inge Johnsen. Bilde:  Kjell Herskedal

– Det er ingen indikasjoner på dette. De svakhetssonene vi har visst om snarere noe mindre og ikke så dårlig fjell som en tidligere har tatt høyde for. Totalt sett er fjellet bedre enn forutsett, sier Johnsen til Våre Veger.

Kartleggingen av traséen for fjordkryssingen er nå så god at feilmarginen er nede på 10 prosent, ifølge Johnsen.

Både hengebrua over Julsundet (ca. 2 km) og den undersjøiske tunnelen skal bygges med fire kjørebaner (to separate løp i tunnelen). Den største kostnadsreduksjonen på Møreaksen kan komme ved at veger og tunneler utenom fjordkryssingen på Møreaksen bygges med i hovedsak to kjørebaner i stedet for fire som et første utbyggingstrinn.

Stort engasjement i lokalmiljøet

Strekningen Vik – Molde (Bolsønes) er første byggetrinn, slik det er angitt i NTP. Statens vegvesen er i dialog med Samferdselsdepartementet om sitt endelige forslag til linjeføring for strekningen Digerneset - Vik.

En regner med at det nå veldig snart kommer ut på høring til de berørte kommunene og andre instanser. Trasevalget her er det stort engasjement om i lokalmiljøet.

Forsiden akkurat nå