Møll bru på fylkesvei 455 skal oppgraderes.
Møll bru på fylkesvei 455 skal oppgraderes. (Foto: Agder fylkeskommune)

Møll bru i Agder skal forsterkes og Veisikring har fått oppdraget 

Fire entreprenører ga pris på dette oppdraget.

Agder fylke har bedt om tilbud på forsterkning av Møll bru på fylkesvei 455 i Lindesnes kommune.

Disse fire ga tilbud på oppdraget: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Veisikring 8.246.629
Trescon 8.855.213
BMO Entreprenør 10.056.410
Consolvo 10.168.729

Veisikring er tildelt oppdraget.

Møll bru på fylkesvei 455 krysser Mandalselva. Brua er fritt opplagt i ett spenn med lengde på 43,9 meter. Brudekket består av prefabrikkerte og spennarmerte betongelementer lagt i tverretning. Over elementene er det vanlig påstøp av betong. Underbygningen er av stein og armert betong.

Målet for arbeidet er at brua skal klassifiseres for bruksklasse 10/60 og Sv12/65 og Sv12/100 i kombinasjon med det.

Frist for å bli ferdig er 1. oktober i år.

Les også

Forsiden akkurat nå