Skjøteskift bru er moden for utskifting. Den nye brua blir bredere enn den gamle. Nordre landkar (lengst vekk på bildet) skal stå samme sted som nå, men den nye brua blir rett.
Skjøteskift bru er moden for utskifting. Den nye brua blir bredere enn den gamle. Nordre landkar (lengst vekk på bildet) skal stå samme sted som nå, men den nye brua blir rett. (Bilde: Google)

Minimal interesse for oppdrag i Sør-Trøndelag

Utbedring av fylkesveg 700 i Sør-Trøndelag har ikke gitt entreprenørene mye tenning. Et eneste anbud har Vegvesenet fått. Det er på 29,757 millioner kroner.

Det er et arbeidsfelleskap mellom Winsnes Maskin & Transport og Børset & Bjerkset Entreprenør som har gitt anbudet. Begge holder til på Støren, kommunesentret i Midtre Gauldal.

Til tross for manglende konkurranse er det slett ikke sikkert at de to firmaene får jobben. Anbudet ligger godt over byggherrens overslag.

- Jeg er overrasket over at ikke flere har gitt pris. Dette oppdraget skulle passe bra for mellomstore entreprenører, sier prosjektelder Roar Lindstad i Region midt.

- Hva vil dere gjøre?

- Det skal vi vurdere. Vi kan gi jobben til arbeidsfellesskapet, eller vi kan avlyse konkurransen, men vi har også fått nye muligheter etter at nye forskrifter for anskaffelser trådte i kraft ved årsskiftet, sier Lindstad.

Oppdraget består i utbedre fylkesveg 700 tre steder. Skjøteskift bru i Meldal kommune som går i kurve, skal skiftes ut og erstattes med en rett bru. I den forbindelsen skal 340 meter av fylkesvegen legges om.

De andre stedene som skal utbedres ligger i Orkdal kommune. En støttemur mot Tamshavnbanen forsterkes. I samme område skal sikt, grøfting og drenering forbedres. Litt lenger nord skal en kurve gjøres slakere. For å oppnå det blir fylkesvegen lagt om over en strekning på 460 meter.

Hvis ikke den beskjedne oppslutningen om konkurransen fører til utsettelse, er jobben fullført om et år.

Forsiden akkurat nå