Overkjøringsfeltet til venstre vil bli flittig brukt nå trafikken skal ledes inn på ett løp om kvelden. Portalene i bakgrunnen er i søndre ende av Follotunnelen. (Foto: Google)
Overkjøringsfeltet til venstre vil bli flittig brukt nå trafikken skal ledes inn på ett løp om kvelden. Portalene i bakgrunnen er i søndre ende av Follotunnelen. (Foto: Google)

Minimal interesse for Follotunnelen

VVB Norge fra Stokke i Vestfold er eneste entreprenør som vil oppgradere Follotunnelen i Akershus. Anbudet er på 94,685 millioner kroner.

Byggeleder Thomas Kalleberg i Region øst er overrasket over den lave interessen. - Den kan ha sammenheng med mye nattarbeid. Det meste av arbeidet skal utføres om natten. Beliggenheten kan også spille en rolle, sier han til Våre Veger.

Follotunnelen inngår i E6. Den ligger i Vestby kommune mellom Moss og Oslo. Det er en 903 meter lang fire-felts tunnel med to løp og en årsdøgntrafikk på over 30 000.

Tunnelen ble åpnet i 1998. Nå skal den oppgraderes for at kravene i tunnelforskriften skal tilfredsstilles.

Vegvesenet forlanger at alle fire feltene skal være åpne på dagtid, så arbeidet må foregå om natten. Et løp vil bli stengt kl. 22 og gjenåpnet kl. 05.30.

Alle tekniske installasjoner i og utenfor tunnelen skal skiftes ut, blant annet 24 vifter.

Tunnelen er sikret mot vann og frost med 15 cm tykke betongelementer. Mellom elementene og fjellet er det isolasjon og membran. Denne løsningen blir beholdt, men det skal etableres 6 brannskillevegger i hvert løp.

Utenfor de to tunnelløpene skal det føres opp til sammen 6 tekniske bygg.

Anleggstiden blir ca. et år. Prosjekteringen er utført av Rambøll.

Forsiden akkurat nå