Denne store vilovergangen er ett av eksemplene på miljøtilpassing på veiprosjektet E39 Mandal øst-Mandal by.
Denne store vilovergangen er ett av eksemplene på miljøtilpassing på veiprosjektet E39 Mandal øst-Mandal by. (Foto: Hæhre)

Miljø-heder til Hæhre Entreprenør for gjennomføringen av E39 Mandal øst-Mandal by

Hæhre Entreprenør som sto for både regulering og bygging av strekningen E39 Mandal øst -Mandal by, ble vurdert til excellent for anleggsgjennomføring i sertifiseringen for Breem Infrastructure.

Elisabeth Kallbekken Larsen er Ytre miljø-leder i Hæhre

BREEAM Infrastructure (tidl. Ceequal) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter. Ytre miljø-leder i Hæhre, Elisabeth Kallbekken Larsen, er klar på at det å jobbe med verktøyene som sertifiseringsarbeidet krever, gir svært nyttig erfaring og ny kunnskap.

- Litt enkelt forklart så handler det om å sette faglige vurderinger og sunn
fornuft i system, og at vi har verktøy for å gjøre jobben grundig og systematisk. I dette
prosjektet handlet det mye om gode løsninger rundt masseforflytning, vannhåndtering,
tilrettelegging for fisk og vilt, kulturminner og landskap – og ikke minst god
kommunikasjon med naboer, myndigheter og andre viktige interesseparter.

Hun trekker også frem at de reduserte klimagassutslippene med 24 prosent ut fra
byggherrens opprinnelige klimagassbudsjett.

Dette er en spesialtilpasset fisketrapp, slik at fisken skal komme seg fram tross høydeforskjeller og rørgjennomføring under veien. Foto: Hæhre.

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker frem kompetanse i egen
organisasjon som avgjørende for at de oppnår så høy score fra sertifiseringsorganet.

 - Det å jobbe etter Breeam Infrastructure sitt rammeverk er viktig for å tilfredsstille krav fra byggherrene, men i det store bildet er det aller viktigste å bidra til helt nødvendige
tiltak på veien for å nå klimamålene, avslutter Roen.

Les også

Forsiden akkurat nå