BETONG

Midtdeleren som både drenerer overvannet og bidrar til smalere firefeltsveier

En ny type betongelementer med innebygget rist fungerer både som feste for midtdeleren og sluk for overvannet.

De prefabrikkerte Q-Storm-elementene er utformet for å  fange opp overvannet i midtdeleren.
De prefabrikkerte Q-Storm-elementene er utformet for å fange opp overvannet i midtdeleren. Foto: Skjævesland Cementstøperi
6. okt. 2020 - 13:02

Betongprodusenten Skjævesland Cementstøperi har sammen med tidligere NTNU-professor Harald Norem utviklet en løsning som skal få kontroll på overvannet i midtdeleren og føre vannet ut av veikroppen.

Q-Storm, som de prefabrikerte betongelementene heter, skal først og fremst bidra til å fange opp vann som renner mot midtdeleren. I tillegg danner de fundamentet for midtrekkverket, og eventuelle lysmaster og informasjonsskilt i midtdeleren.

Samtidig legger løsningen til rette for rensing av veivann, før det eventuelt slippes ut til basseng eller ut i naturen.

Les også

Trafikkfarlige vannansamlinger

Som professor har Harald Norem undervist i faget veiplanlegging ved NTNU, før han gikk tilbake til Statens vegvesen som lærebokforfatter. Foto: Jarle Skoglund

Harald Norem har over 40 års erfaring som veiingeniør. Han begynte tidlig å arbeide med planlegging av høyfjellsveier, og tok doktorgrad innen fagfeltet. Håndtering av vann i forbindelse med veier har også vært en viktig fagområde, og Norem har blant annet undervist i drenering ved NTNU.

I 2015 hadde han ansvar for oppfølgingen av en masterstudent som samlet inn erfaringer fra lukket drenering på veier.

Da forsto jeg etter hvert omfanget av problemene på veier med midtdeler og
behovet for å fange opp overvannet nær midtdeleren. Der det var betongrekkverk, samlet vannet seg inntil rekkverket og vi fikk store vanndammer mot rekkverket under nedbør. Der vi har rekkverksskinner, rant vannet under rekkverket, og med det oppsto betydelige vannmengder og fare for vannplaning nedstrøms for rekkverket, sier han.

Les også

Unødige isdannelser

En erfaring var at om vinteren samlet det seg snø rundt rekkverket, og på varme dager rant smeltevann ut på veien. Dermed oppsto fare for ising om kvelden og natta.

Det fører til at saltforbruket er vesentlig høyere i forhold til veier uten midtdeler. Du må salte om dagen for å hindre isdannelse om natten, selv om forholdene for salting egentlig ikke er tilstede.

Les også

Bidrag til smalere motorveier

Element tilpasset veier med midtrabatt uten behov for belysning eller oppsetting av skilt i midtrabatten. Foto: Skjævesland Cementstøperi

De nye midtrekkverkselementene kan også være et bidrag til å bygge smalere firefeltsveier, slik både Statens vegvesen og Nye Veier ivrer for. Med dagens metoder blir det vanskeligere å fange opp vannet i midtdeleren med smalere veier. Noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner med omfattende driftstiltak.

Skal bredden på midtdeleren reduseres, må det etableres tekniske løsninger for både å fange opp regnvannet og smeltevannet og gi mulighet for kompakt og enkel montering av midtrekkverkene. Det har Skjæveland gjort, etter ide av Harald Norem.

Les også

Store vannmengder i nedstrømsfeltet

I dag brukes i hovedsak rekkverk i metall som midtdelere, hvor vannet renner under rekkverket. Det gir betydelige vannmengder i nedstrømsfeltet, med fare for vannplaning.

En sentralt plassert kanal som er dekket med rister fører vannet ned og fra veibanen.. Rekkverkene festes til elementet med innstøpte bolter og fotplater. Illustrasjon: Skjævesland Cementstøperi

Dersom en ikke fanger opp vannet i midtdeleren under kraftig nedbør, vil
trafikkfarlige situasjoner oppstå. Trafikksikkerheten avhenger også av at en fanger opp smeltevannet fra snøen som samler seg rundt midtrekkverket, slik at dette ikke renner ut på veien.

Storm Aqua er et datterselskap i Skjævesland Gruppen, og ble etablert som et kompetanseselskap for overvann i 2015. Storm Aquas oppgave er å bistå med kunnskap og løsninger knyttet til bærekraftig og fremtidsrettet klimatilpasset overvannsdisponering.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.