Mesta utvider Ekebergveien i Oslo

10 entreprenører meldte sin interesse for å bedre forholdene for myke trafikanter langs Ekebergveien i Oslo. Fire av dem gikk til konkurranse med forhandlinger. Til slutt fikk Mesta oppdraget. Kontraktsummen er 22,062 millioner kroner.

Disse to jenetene velger å bli fotgjengere for å krysse Ekebergveien og fortsette på fortauet på venstre side. I september neste år har Mesta anlagt sykkelfelt på høyre side.
Disse to jenetene velger å bli fotgjengere for å krysse Ekebergveien og fortsette på fortauet på venstre side. I september neste år har Mesta anlagt sykkelfelt på høyre side. Bilde: Anders Haakonsen
8. juni 2016 - 12:29

I tillegg til Mesta var Marthinsen & Duvholt, Steen & Lund og Østlandske Vei og Betong med på forhandlingene.

Bymiljøetaten i Oslo kommune er byggherre. Strekningen som skal utbedres ligger mellom stasjonene Sæter og Ljabru på Ekebergbanen.

Ekebergveien er hardt belastet. Årsdøgntrafikken vareierer mellom 8 000 og 10 000, og myke trafikanter benytter vegen flittig. En telling fra i fjor viste at mellom 600 og 800 personer sykler her hver dag.

Tilbudet til myke trafikanter er likevel ikke mye å skryte av. På vestsiden av kjørebanen er det et fortau som vaierer i bredde mellom 1,6 og 2 meter. På østsiden er det ikke noe.

Nå skal det bli et 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider, og fortauet på østsiden skal utvides til gjennomgående bredde på 2,5 meter. I søndre ende av strekningen skal et kryss mellom Ekebergveien og en lokalveg bygges om.

Det er sammenhengende randbebyggelse på begge sider på nesten hele strekningen, og det blir veldig mye tilpasninger til avkjørsler og hager. Trafikken må avvikles med etappevis lysregulering i hele anleggstiden.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 40 millioner kroner. Innen utgangen av september neste år må jobben være fullført.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.