Bildetekst: Regiondirektør Stig Ingar Evje i Mesta skrev under kontrakt sammen med regionvegsjef Kjell Inge Davik i dag. Kontrakten har en verdi på 124 millioner kroner.
Bildetekst: Regiondirektør Stig Ingar Evje i Mesta skrev under kontrakt sammen med regionvegsjef Kjell Inge Davik i dag. Kontrakten har en verdi på 124 millioner kroner. (Bilde: Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.)

Mesta overtar i Grenland

Mesta har sikret seg drift- og vedlikeholdskontrakten for 503 kilometer veg i Grenland. Verdien er 124 millioner kroner.

Statens vegvesen inngått kontrakt med Mesta om drift- og vedlikehold av 503 kilometer veg for 124 millioner kroner i Grenland. Mesta erstatter NCC Roads, som har hatt denne kontrakten i siste periode.
Mesta vil overta drift- og vedlikeholdsoppgavene på vegnettet i største delen av Grenland den 1. september i år.

Kontrakten omfatter riks- og fylkesveger i hele Skien, Siljan og Nome i tillegg til deler av Sauherad og Bø, samt mesteparten av Drangedal.

Verdien på kontrakten er 124 171 607 kroner.

Varigheten er fire år fram til utgangen av august i 2020, mot fem som er det normale i dag.  Dette er fordi Statens vegvesen vurderer å slå sammen driftsområdene Grenland og Nedre Telemark Sør. Derfor har kontrakten også opsjon på ett års forlengelse.
Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, som reparasjon av hull i vegen, renhold, feiing, brøyting og strøing. Trafikken på vegene som er omfattet av kontrakten er i fra en årsdøgntrafikk(ÅDT) på om lag 100 biler til ÅDT 20150.


Kontrakten i tall:
50,952 km riksveg
401,774 km fylkesveg
11,744 km riks gang- og sykkelveg
25,554 km fylkeskommunal gang- og sykkelveg
12,403 km kommunal gang- og sykkelveg
0,571 km kommunal veg

Forsiden akkurat nå