Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksveiene på Nordmøre.
Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksveiene på Nordmøre. (Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen)

Mesta og Veidekke vil ha driftskontrakten for riksveiene på Nordmøre 

To entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveier på Nordmøre. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Slik ser tilbudene ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 445.208.500
Veidekke Industri 462.225.471

Kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover. Den omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og riksvei 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger. Totalt inneholder driftskontrakten om lag 400 kilometer riksveg og 66 km gang- og sykkelveger.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

Deler av E39 og riksvei 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Vi har fått tilbud fra to solide entreprenører så det blir spennende å gå gjennom tilbudene, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i meldingen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter – også i denne driftskontrakten. I alle nye driftskontrakter har Statens vegvesen stilt krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

Entreprenøren som får denne driftskontrakten, får blant annet krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Entreprenørene oppfordres også til å foreslå FoU-prosjekter som del av kontrakten.

Signerer kontrakt i månedsskiftet april/mai

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene for å vurdere hvem som får oppgaven med å drifte veiene de neste fem årene.

– Vi skal nå gå grundig igjennom begge tilbudene vi har mottatt. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i månedsskiftet april/mai, sier Bjørn Ove Rotlid i meldingen.

Les også

 

Forsiden akkurat nå