Ytre Nordmøre: Egil Halås, prosjektleder i Mesta (tv.) sammen med byggeleder Tor Håkon Taraldsen i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kjell Inge Hatle, anleggsleder i Mesta.
Ytre Nordmøre: Egil Halås, prosjektleder i Mesta (tv.) sammen med byggeleder Tor Håkon Taraldsen i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kjell Inge Hatle, anleggsleder i Mesta. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Mesta og Veidekke i gang med driftskontrakter til 638 mill på Nordmøre

Mesta og Veidekke skal de neste fem årene drifte og vedlikeholde fylkesveiene på Nordmøre. Kontraktene har en verdi på til sammen 638 millioner kroner.

De to anbudskonkurransene ble lyst ut tidligere i år. Kontraktene handler om sju hovedprosesser: Tunneler, vedlikehold av drens- og avløpsanlegg, veidekke, renhold og grønt, bru og kai, vinterdrift, styring og administrasjon.

Det skriver Møre og Romsdal fylke i en melding.

948 kilometer vei

Etter anbudskonkurransene er kontraktene tildelt slik:

  • Kontrakt 1509 Ytre Nordmøre: Mesta skal fra 1. september 2022 og i fem år drifte og vedlikeholde alle fylkesveiene i området; 479 kilometer vei og 13 kilometer gang- og sykkelvei. Prisen på kontrakten er 352 millioner kroner.
  • Kontrakt 1507 Indre Nordmøre: Veidekke skal fra 1. september 2022 og i fem år drifte og vedlikeholde alle fylkesveiene i området; 444 kilometer fylkesvei og 12 kilometer gang- og sykkelvei. Prisen på kontrakten er 286 millioner kroner.
Indre Nordmøre: Leif Ivar Ansnes (tv.), kontraktsleder i Veidekke og Kjetil Okkenhaug, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

– Det laget samarbeidskontrakter mellom Møre og Romsdal fylkeskommune som byggherre og entreprenørene. Vi har gjennomført gode samhandlingsmøter før oppstart, og de er utgangspunkt for et godt samarbeid videre, sier samferdselsdirektør Arild Fuglseth i meldingen.

Økt fokus på miljøkrav

Møre og Romsdal fylkeskommune har som ambisjon å være miljøfylke nummer en, og i anbudskonkurransene for de to driftskontraktene er det et økt fokus på miljøkravene:

  • Rapportering om klimagassutslepp
  • Euro 6-utslippskrav for kjøretøy
  • Steg IV for anleggsmaskiner i vinterdriften
  • Ved kantslått skal det tas hensyn til pollinerande insekter, truede arter og tilliggende matjord
  • Brøytestrekninger med krav til kjøretøy er utarbeidet av byggherre
  • Saltbruk med nyere metoder. Det gir redusert forbruk.

I de nye driftskontraktene er det også gjort andre forbedringer. Flere av prosessene har endret oppgjørsform, fra store samleposter til mengdebasert oppgjør. Det er også innført en belønningsordning for innovasjon og ny teknologi i kontraktsperioden.

Les også

Forsiden akkurat nå