Den som får rekkverkskontrakten for Aust-Agder, får ansvar for rekkverket langs riksveg 9 i Valle kommune i Setesdal. Det trenger neppe å skiftes ut med det første, men kontrakten omfatter også vedlikehold etter en eventuell pål\kjørsel.
Den som får rekkverkskontrakten for Aust-Agder, får ansvar for rekkverket langs riksveg 9 i Valle kommune i Setesdal. Det trenger neppe å skiftes ut med det første, men kontrakten omfatter også vedlikehold etter en eventuell pål\kjørsel. (Bilde: Google)

Mesta og CC4 Montasje i ledelse

Mesta vil ha 14,711 millioner kroner for en rekkverkskontrakt i Hordaland. Det holder til en ledelse på vel seks prosent. CC4 Montasje fra Arendal leder kampen om en tilsvarende kontrakt i hjemfylket.

Kontrakten i Hordaland gjelder områdene Voss og Hardanger. Det omfatter alle kommuner i indre deler av fylket.

Arvid Gjerde fra Rauma har gitt det nest laveste anbudet på dette oppdraget. Det er på 15,617 mill. CC4 Montasje er nr. tre med 17,965 mill., og Billerud & Løhren fra Eidskog er nr. fire med 21,973 mill.

Den som får kontrakten skal rive og fjerne 11 km rekkverk og sette opp 35 km nye på riks- og fylkesveger i løpet av dette året og neste år. Av det nye rekkverket skal 25 km stå på stålstolper og 10 km på trestolper.

Oppdraget omfatter også montasje av ca. 50 støtabsorberende endeavslutninger og reparasjoner og justeringer av eksisterende rekkverk.

Kontrakten som er utlyst for Aust-Agder omfatter alle riks- og fylkesveger i hele fylket. Anbudet fra CC4 Montasje er på 10,879 mill. Mesta følger hakk i hæl med 11,277 mill. Øvrige anbydere er Autovernmontasje fra Lyngdal (13,176 mill.) og Telemark Områdesikring fra Skien (16,855 mill.).

Arbeidet skal utføres i årene 2016-2019. erfaringer fra tidligere viser at det settes opp ca. 8 km rekkverk i året i Aust-Agder fylke.

Den som får kontrakten, får også vedlikeholdsansvar for rekkverkene i området Setesdal. Det vil si reparasjon av skader som måtte oppstå for eksempel på grunn av påkjørsler eller brøyting. Andre steder i landet blir slik arbeid utført av den som har driftskontrakten.

Forsiden akkurat nå