Fylkesveg 862 gjennom Tromsø sentrum er en av vegene som vinneren av driftskontrakten får ansvaret for. Mye skal skje hvis det ikke blir Mesta. (Foto: Google).
Fylkesveg 862 gjennom Tromsø sentrum er en av vegene som vinneren av driftskontrakten får ansvaret for. Mye skal skje hvis det ikke blir Mesta. (Foto: Google).

Mesta leder stort i Tromsø

Uenigheten er stor blant entreprenørene om hva de må ha for driftskontrakten for området Tromsø. Mesta er lavest med et anbud på 299,2 millioner kroner, Presis Vegdrift er høyest med 424,9 millioner.

Mellom ytterpunktene ligger NCC Roads, som vil ha 369,9 mill. og Alf Brekken og Sønner fra Vestvågøy i Lofoten, som vil ha 402,9 mill.

Kontrakten gjelder gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i fem-årsperioden fra 1. september i år til 31. august 2021 med opsjon for Vegvesenet på et års forlengelse.

Lemminkäinen vant forrige gang en driftskontrakt ble lyst ut for det samme området. I fjor sommer solgte Lemminkäinen sin veidriftsdividjon til KB Gruppen, som etablerte selskapet Presis Vegdrift. Lite tyder at det blir fornyet kontrakt.

Kontraktsummen for inneværende periode var på 228,5 millioner kroner. Det beløpet er ikke direkte sammenlignbart med anbudene for neste periode. Inflasjonen har vært beskjeden, men oppgavene er ikke de samme. Når det gjelder renhold av tunneler, er det krav om økt frekvens og omfang i neste periode. Det blir også et litt annet opplegg for vinterdrift.

Området Tromsø består av det meste av kommunen det har fått navn etter, pluss hele Karlsøy kommune. Den delen av Malangshalvøya som inngår i Tromsø kommune, er ikke med i området. Det er heller ikke E8 mellom Sørbotn og grensen mot Balsfjord kommune.

I området Tromsø er det 48,9 km riksveg, 551,8 km fylkesveg og 27,7 km gang/sykkelveg langs riks- og fylkesveger.

Forsiden akkurat nå