Mesta ligger an til å få fornyet ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i området Varangerhalvøya de neste fem årene. Vardøtunnelen på E 75 ligger i dette området. (Foto: Google)
Mesta ligger an til å få fornyet ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i området Varangerhalvøya de neste fem årene. Vardøtunnelen på E 75 ligger i dette området. (Foto: Google)

Mesta leder i nord

Mesta ligger an til å sikre seg to driftskontrakter i nord de neste fem årene. Den ene gjelder området Nord-Salten, den andre gjelder Varangerhalvøya. Mestas anbud er på henholdsvis 174,6 og 171 millioner kroner.

Det nest laveste anbudet på Nord-Salten er gitt av Veidekke. Det er på 191,4 mill. Nr. tre er Nord-Salten Veidrift fra Hamarøy med 237,3 mill., og nr. fire er Reipå Knuseri fra Meløy med 270,2 mill.

I området er det 121,7 km riksveg, 340 km fylkesveg og 10,1 km gang/sykkelveg. Nord-Salten Veidrift har driftskontrakten i inneværende fem-årsperiode.

Området omfatter kommunene Hamarøy og Steigen pluss Sørfold kommune nord for Sommarset i Leirfjorden og Tysfjord kommune vest for Tysfjorden

Kampen om driftskontrakten for Varangerhalvøya er jevnere. Mesta har driftskontrakten i inneværende periode, men Mietinen Maskin fra Vadsø ligger bare fire prosent høyere enn Mesta med et anbud på 177,8 mill. Nr. tre er Veidekke med 184,7 mill.

Kontrakten gjelder kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø og Vardø. Området omfatter også Tana kommune nord for Tana bru og Nesseby kommune nord for Varangerbotn.

I området er det 143,8 km riksveg, 312,6 km fylkesveg og 8 km gang/sykkelveg. Riksvegene heter E 6 og E 75. Det er ingen riksveger uten europavegstatus på Varangerhalvøya.

Begge kontraktene gjelder fra 1. september. Som vanlig har Vegvesenet opsjon på et års forlengelse av kontrakten.

 

Forsiden akkurat nå