På denne delen av Lars Hilles gate blir det sykkelveg på venstre side, men ikke noe sykkelfelt på den andre siden. Areal til sykkelvegen får man ved å fjerne det ene kjørefeltet. Gata er enveiskjørt. (Foto: Google)
På denne delen av Lars Hilles gate blir det sykkelveg på venstre side, men ikke noe sykkelfelt på den andre siden. Areal til sykkelvegen får man ved å fjerne det ene kjørefeltet. Gata er enveiskjørt. (Foto: Google)

Mesta leder i Bergen

Lars Hilles gate i Bergen er en viktig innfartsårene for syklister. Det bærer den ikke preg av. Nå skal forholdene bedres. Mesta Drift ligger best an til å få den jobben

Fire entreprenører ha meldt sin interesse for oppdraget. Anbudet fra Mesta Drift er på 12,344 millioner kroner.

Anleggsgartnermester Wikholm er nr. to med 12,843 mill. Dette firmaet holder til i Bergen. Det gjør også de to siste anbyderne: Anleggsgartner Svein Boasson (16,262 mill.) og Løvaas Maskin (16,265 mill.).

Parsellen som skal utbedres er 450 meter lang og går mellom Agnes Mowinkels gate og Rasmus Meyers allé. Mellom disse ytterpunktene får Lars Hilles gate sykkelveg på den ene siden. På knapt halvparten av strekningen blir det også et sykkelfelt på den andre siden av gata.

Den delen av parsellen som får både sykkelveg og -felt, går mellom Agnes Mowinkels gate og Bjørns gate. På vel halvparten av denne strekningen har kjørebanen dekke av brostein i dag. Nå skal det legges brostein på resten av strekningen. Sykkelvegen og sykkelfeltet får asfaltdekke.

Nødvendig areal for å etablere det nye tilbudet til syklistene får man ved å innsnevre kjørebanen, som er en god del bredere enn nødvendig.

Innen utgangen av neste år skal jobben være avsluttet.

 

 

Forsiden akkurat nå