Mesta får storjobb i Romsdalen

Med et tilbud på 159 millioner kroner har Vegvesenet innstilt Mesta til en jobb med å å rassikre og bygge ny kontrollstasjon iRomsdalen.

Redaksjonen Våre Veger
23. sep. 2016 - 09:01

Vegvesenet mottok sju tilbud, og Mesta AS leverte det laveste tilbudet på kr.159.982590.

Klagefristen er satt til mandag 3.oktober.

Oppstart på entreprisen er antatt å bli i månedsskiftet oktober- november.

 

Om entreprisen

Kontrakten vil bestå av to anlegg
- E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, rassikringsprosjekt
- Kontrollstasjon Romsdalen, kontroll av tunge kjøretøy.

Europaveg 136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det har store økonomiske konsekvenser når vegen er stengt. Prosjektet er derfor viktig for å sikre åpen veg til enhver tid.

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men like ofte utgjør luftrykket fra skredet, kombinert med dårlig sikt som følge av snøskyen, en fare for at trafikantene kan miste kontroll over kjøretøyet. Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Seks meter høy voll ved Dølsteinfonna

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser. Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn vegbanen, og vil komme nærmere inn mot vegen. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. I vollen inngår ca. 3200 m2 natursteinsmur mot vegbanesida.

Kontrollstasjon Romsdalen

Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet. Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i vegbanen, to-veis videoovervåkning av vegen før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.