(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Lund)

Mesta lavest med god margin i ny driftskontrakt for fylkesveier i Agder

Konsernet ligger rundt ti prosent lavere enn nummer to.

I dag var det tilbudsåpning for 0920 Driftskontrakt Arendal 2020-2025, altså en av de nye driftskontraktene for fylkesveiene i Agder.

Disse tre firmaene hadde gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 431.899.007
Presis Vegdrift 476.789.996
Risa 502.639.245

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Kontrakten dreier seg om drift av fylkesveiene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner.

Veinettet i kontrakten er på nesten 860 kilometer, hvorav 173 kilometer er gang- og sykkelvei.

Varigheten er altså fem år. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med et år, og det er gjensidig opsjon på å forlenge den i et år til.

Her vil veier fra driftskontraktene 0902 Arendal øst, 0903 Arendal vest og 0904 Arendal indre komme inn i kontrakten etter hvert.

 

Les også

Forsiden akkurat nå