Den som får kontrakten på drift og vedlikehold av veglys i Oppland, må forsikre seg om at disse lyspunktene langs fylkeveg 311 i Lillehammer fungerer som de skal. (Foto: Google)
Den som får kontrakten på drift og vedlikehold av veglys i Oppland, må forsikre seg om at disse lyspunktene langs fylkeveg 311 i Lillehammer fungerer som de skal. (Foto: Google)

Mesta kan overta veglysene i Oppland

Elektrobedriftene er høyst uenige om hva de skal ha for drift og vedlikehold av veglys i Oppland. Seks anbud har kommet inn. Det høyeste ligger 123 prosent høyere enn det laveste.

Det er Mesta som leder konkurransen med et anbud på 28,302 millioner kroner. Otera fra Kristiansand ligger på betryggende avstand med 31,828 mill.

De øvrige anbyderne er: Eidsiva fra Hamar (33,943 mill.), Traftec fra Grimstad (39,762 mill.), Ringeriks-Kraft fra Hønefoss (49,388 mill.) og Nettpartner fra Ås (63,238 mill.).

Oppdraget gjelder drift og vedlikehold av veglys på alle riksveger og nesten alle fylkesveger i Oppland, til sammen ca. 12 000 lyspunkter. Kommunene har ansvaret for noen få fylkesvegstrekninger.

Kontrakten gjelder fra 1. september i år til 31. august 2020 med opsjon for Vegvesenet på et års forlengelse.

I inneværende fem-årsperiode er Oppland fylke delt i to. Nettpartner har ansvar for veglysene i Gudbrandsdalen. I Vest-Oppland har Ringeriks-Kraft ansvaret.

- Den som får kontrakten, skal kontrollere alle pærer hver femte uke. For å rekke over alle på den tiden, må man kjøre hver natt fem ganger i uka. Bare om sommeren er det opphold, sier senioringeniør Petter Østli Skorem, som har ansvaret for utarbeidelse av alle elektrokontrakter i Region øst.

Kravet om kontroll hver femte uke betyr ikke at lyspunkter ofte kan være mørklagt i ukevis. I følge Skorem er folk flinke til å si fra når en pære svikter.

- Oppdraget omfatter ikke bare utskifting av pærer. Firmaet som får kontrakten skal også reparere lysmaster som bli skadet ved påkjørsel, og ha døgnkontinuerlig beredskap for å sikre skadestedet. Det skal også sette opp nye lysmaster hvis det blir behov for komplettering, sier Petter Østli Skorem.

Tidligere i år har to veglys-kontrakter blitt fordelt i Region øst. Traftec fikk kontrakten for Oslo og Akershus, Otera fikk kontrakten for Hedmark.

Forsiden akkurat nå