Fylkesveg 503 går gjenom den berømte Gloppedalsura i kommunene Bjerkreim og Gjesdal. Begge ligger i området Dalane. Mye skal skje hvis ikke Mesta får driftskontrakten for neste periode.
Fylkesveg 503 går gjenom den berømte Gloppedalsura i kommunene Bjerkreim og Gjesdal. Begge ligger i området Dalane. Mye skal skje hvis ikke Mesta får driftskontrakten for neste periode. (Bilde: Google)

Mesta kan overta i Dalane

Mye skal skje hvis Presis Vegdrift skal beholde driftskontrakten for området Dalane. Et anbud på 304,9 millioner kroner holder neppe mot Mesta, som nøyer seg med 267,7 mill. for oppdraget.

Forrige gang dette oppdraget ble utlyst, gikk kontrakten til Lemminkäinen for 199,7 millioner. Etter oppkjøp og navneskifte er det Presis Vegdrift som har driftsansvaret fram til utgangen av august.

I konkurransen om den nye kontrakten ligger dette firmaet ligger på tredjeplass. På andreplassen bak Mesta ligger Risa med et anbud på 295,4 mill.

Vegvesenet har fått inn ytterligere to anbud - et fra NCC og et fra et arbeidsskap mellom Bertelsen & Garpestad og BS Graveservice fra Sokndal. NCC vil ha 316,5 mill., AFet vil ha 326,4 mill.

Den nye kontrakten skal gjelde i seks år fra 1. september - et år lenger enn det som er vanlig. Årsaken til det er at Vegvesenet har valgt å benytte seg av opsjonen på et års kontraktsforlengelse for området Stavanger, som grenser til Dalane. Det førte til at de nye kontraktsperiodene for to naboområder begynner samtidig.

Dette er ikke gunstig for konkurransen. For å hindre at det samme skjer neste gang de to kontraktene skal fornyes, valgte Vegvesenet å forlenge kontraktstiden for oppdraget i Dalane.

Området består av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, nesten hele Hå og deler av Gjesdal og Time. Her er det 86,2 km riksveg, 563,7 km fylkesveg og 50,3 km gang/sykkelveg.

Forsiden akkurat nå